Diccionari de dret civil

 

 

Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de dret civil, elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat l'any 2005. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Introducció

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de dret civil, elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat l'any 2005. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Introducció

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

Este diccionario contiene 1.160 términos correspondientes a las cinco grandes áreas clásicas del derecho civil: derecho civil general, derecho civil de obligaciones y contratos, derechos reales, derecho de familia y derecho de sucesiones. Cada artículo contiene las denominaciones y la definición en catalán y equivalentes en castellano. No es un diccionario de derecho civil catalán, sino que incluye, además del derecho civil catalán, todos los conceptos del derecho civil aplicable en Cataluña.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de dret civil (“Diccionario de derecho civil”), elaborado por TERMCAT y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y publicado en 2005. Los datos originales pueden haber sido actualizados o completados con posterioridad.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Introducció

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 

Última actualitzación: 02-03-2018