Diccionari dels esports aquàtics

 

 

Aquest diccionari aplega vora set-cents termes de l’àmbit dels esports aquàtics, corresponents als cinc esports actuals de competició: natació, natació sincronitzada, salts, waterpolo i natació en aigües obertes. En presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès.

 

Es tracta d’un diccionari que manté la base i l’especificitat del Diccionari de natació de l’any 1991, publicat en ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb les actualitzacions del Diccionari general de l’esport de l’any 2010 i l’afegiment de la natació en aigües obertes.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports aquàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari aplega vora set-cents termes de l’àmbit dels esports aquàtics, corresponents als cinc esports actuals de competició: natació, natació sincronitzada, salts, waterpolo i natació en aigües obertes. En presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès.

 

Es tracta d’un diccionari que manté la base i l’especificitat del Diccionari de natació de l’any 1991, publicat en ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb les actualitzacions del Diccionari general de l’esport de l’any 2010 i l’afegiment de la natació en aigües obertes.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports aquàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

This dictionary gathers about 700 terms related to water sports, corresponding to the five current competitive sports: swimming, synchronized swimming, diving, water polo and open water. It offers the denominations and the definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').´

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports aquàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155>

 

Last update: 05-11-2018

 

Este diccionario incluye cerca de 700 términos del ámbito de los deportes acuáticos, correspondientes a los cinco deportes actuales de competición: natación, natación sincronizada, saltos, waterpolo y natación en aguas abiertas. Presenta las denominaciones y la definición en catalán y los equivalentes en español, francés e inglés.

  

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports aquàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Ce dictionnaire recueille près de 700 termes du domaine des sports nautiques, correspondants au cinq sports actuels de compétition: natation, natation synchronisée, plongeon, water-polo et natation en eau libre. Il présente les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en faisant des recherches simples ou avancées en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation »).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports aquàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/155>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018