Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2953680   absolute bioavailability <Farmacologia> absolute bioavailability
   
     
  • biodisponibilitat absoluta, n f
  • es biodisponibilidad absoluta
  • en absolute bioavailability

  <Farmacologia>

  Comparació de la biodisponibilitat d'un medicament administrat per via intravenosa amb la biodisponibilitat del mateix medicament administrat per una altra via.

     
 • 2953961   absolute frequency <Metodologia i bioestadística> absolute frequency
   
     
  • freqüència absoluta, n f
  • efectiu, n m sin. compl.
  • es efectivo
  • es frecuencia absoluta
  • en absolute frequency
  • en count

  <Metodologia i bioestadística>

  Nombre d'individus que presenten un determinat valor d'una variable o una determinada combinació de valors de variables.

     
 • 2954186   absolute risk reduction <Metodologia i bioestadística> absolute risk reduction
   
     
  • reducció absoluta del risc, n f
  • RAR, n f sigla
  • es reducción absoluta del riesgo
  • es RAR sigla
  • en absolute risk reduction
  • en ARR sigla

  <Metodologia i bioestadística>

  Mesura de l'efecte del tractament en un assaig clínic paral·lel amb resposta dicotòmica igual a la diferència entre les probabilitats de resposta en cada grup.

     
 • 2954269   absolute value <Metodologia i bioestadística> absolute value
   
     
  • valor absolut, n m
  • es valor absoluto
  • en absolute value

  <Metodologia i bioestadística>

  Valor numèric d'un nombre real prescindint del signe.

     
 • 2953597   absorption <Farmacologia> absorption
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Farmacologia>

  Procés pel qual un fàrmac arriba al corrent sanguini penetrant a través de la pell o de la superfície d'algunes mucoses de l'organisme, generalment de l'intestí prim.

     
 • 2953927   accuracy <Metodologia i bioestadística> accuracy
   
     
  • exactitud, n f
  • es exactitud
  • en accuracy

  <Metodologia i bioestadística>

  Concordança entre el valor mesurat d'una variable i el seu valor real.

     
 • 2954109   active principle <Farmacologia> active principle
   
     
  • principi actiu, n m
  • es principio activo
  • en active principle

  <Farmacologia>

  Constituent principal d'un fàrmac, responsable de les seves propietats farmacodinàmiques.

     
 • 2953643   active substance master file <Regulació legal i control de qualitat> active substance master file
   
     
  • arxiu mestre de la substància activa, n m
  • arxiu mestre del fàrmac, n m sin. compl.
  • arxiu mestre del fàrmac europeu, n m sin. compl.
  • es archivo maestro de la sustancia activa
  • es archivo maestro del fármaco
  • es archivo maestro del fármaco europeo
  • es ASMF sigla
  • es DMF sigla
  • es EDMF sigla
  • en active substance master file
  • en drug master file
  • en European drug master file
  • en ASMF sigla
  • en DMF sigla
  • en EDMF sigla

  <Regulació legal i control de qualitat>

  Document que conté informació confidencial relativa a les propietats, la fabricació, els controls i l'emmagatzematge del principi actiu d'un medicament, lliurat pel fabricant a una entitat reguladora amb la finalitat de preservar-ne la propietat intel·lectual.

  Nota: Darrerament s'està introduint a Europa el terme active substance master file (ASMF, 'arxiu mestre de la substància activa'), en substitució de drug master file (DMF, 'arxiu mestre del fàrmac') i European drug master file (EDMF, 'arxiu mestre del fàrmac europeu').

     
 • 2954041   actuarial method <Metodologia i bioestadística> actuarial method
   
     
  • mètode actuarial, n m
  • es método actuarial
  • en actuarial method

  <Metodologia i bioestadística>

  Mètode estadístic utilitzat per a calcular la incidència quan el temps de seguiment dels individus d'un estudi varia substancialment.

     
 • 2954051   additive model <Metodologia i bioestadística> additive model
   
     
  • model additiu, n m
  • es modelo aditivo
  • en additive model

  <Metodologia i bioestadística>

  Model estadístic en què l'efecte combinat d'un nombre determinat de factors aplicats alhora és la suma dels seus efectes per separat.