Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2953596   abandono <Farmacologia> abandono
   
     
  • abandonament, n m
  • es abandono
  • en dropout

  <Farmacologia>

  Fet que un participant deixi de formar part d'un estudi clínic de manera voluntària abans que finalitzi, perquè se sent incapaç de continuar el tractament, per cansament a l'hora de complir les condicions de l'estudi, per canvi de domicili, per revocació del consentiment o per qualsevol altre motiu.

  Nota: Des del punt de vista de l'investigador, tant un abandonament com una retirada es consideren pèrdues.

     
 • 2953597   absorción <Farmacologia> absorción
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Farmacologia>

  Procés pel qual un fàrmac arriba al corrent sanguini penetrant a través de la pell o de la superfície d'algunes mucoses de l'organisme, generalment de l'intestí prim.

     
 • 2953768   aclaramiento <Farmacologia> aclaramiento
   
     
  • depuració, n f
  • CL, n f sigla
  • es aclaramiento
  • es depuración
  • es CL sigla
  • en clearance
  • en CL sigla

  <Farmacologia>

  Eliminació d'una substància del corrent sanguini quan passa a través d'un òrgan, generalment el ronyó o el fetge.

  Nota: 1. La depuració s'expressa com una taxa que relaciona el volum teòric de sang de la qual s'ha eliminat completament la substància (plasma depurat) amb una unitat de temps (per exemple, ml/min).

  2. La sigla CL correspon a l'equivalent anglès clearance.

     
 • 2953861   acontecimiento adverso <Farmacologia> acontecimiento adverso
   
     
  • esdeveniment advers, n m
  • es acontecimiento adverso
  • en adverse event

  <Farmacologia>

  Experiència clínica no desitjada que pateix una persona que participa en un assaig clínic.

  Nota: El terme esdeveniment advers s'utilitza durant la fase de recerca d'un fàrmac quan no s'ha establert cap relació d'imputabilitat entre el principi actiu i l'esdeveniment advers. Si després d'aplicar els algorismes habituals es comprova que el fàrmac ha estat la causa de l'esdeveniment advers s'utilitza el terme reacció adversa.

     
 • 2953862   acontecimiento adverso grave <Farmacologia> acontecimiento adverso grave
   
     
  • esdeveniment advers greu, n m
  • es acontecimiento adverso grave
  • en serious adverse event

  <Farmacologia>

  Esdeveniment advers que provoca la mort, que posa en perill la vida, que és causa d'hospitalització o d'allargament de l'hospitalització, que produeix invalidesa o incapacitat permanent o significativa, o que dona lloc a anomalies o a malformacions congènites.

     
 • 2953863   acontecimiento adverso inesperado <Farmacologia> acontecimiento adverso inesperado
   
     
  • esdeveniment advers inesperat, n m
  • es acontecimiento adverso inesperado
  • en unexpected adverse event

  <Farmacologia>

  Esdeveniment advers que presenta una naturalesa, un grau de gravetat o una freqüència que no han estat descrites prèviament.

     
 • 2953614   ACP <Metodologia i bioestadística> ACP
   
     
  • anàlisi de components principals, n f
  • ACP, n f sigla
  • es análisis de componentes principales
  • es ACP sigla
  • en principal components analysis
  • en PCA sigla

  <Metodologia i bioestadística>

  Anàlisi multivariable que defineix noves variables, independents entre si, com a combinacions lineals de variables preexistents, de manera que el menor nombre possible de les noves variables acumuli la major part possible de la variància total de les preexistents.

     
 • 2953730   activo <Farmacologia> activo
   
     
  • compost prototip, n m
  • es activo
  • es hit
  • es prototipo
  • en hit
  • en hit compound

  <Farmacologia>

  Compost que ha mostrat interacció amb determinades dianes en els primers tests efectuats en el procés de creació d'un nou fàrmac i que ha estat seleccionat entre molts altres compostos per la seva possible utilitat terapèutica.

     
 • 2953598   acuerdo de confidencialidad <Regulació legal i control de qualitat> acuerdo de confidencialidad
   
     
  • acord de confidencialitat, n m
  • es acuerdo de confidencialidad
  • en confidentiality agreement
  • en secrecy agreement

  <Regulació legal i control de qualitat>

  Document signat per l'investigador i el promotor d'un assaig clínic que regula la propietat i la difusió de la informació relativa a l'assaig clínic i altres qüestions relacionades amb la recerca i l'experimentació.

     
 • 2953600   advertencia legal <Recerca i publicacions científiques> advertencia legal
   
     
  • advertiment legal, n m
  • es advertencia legal
  • en disclaimer

  <Recerca i publicacions científiques>

  Comunicat que especifica o delimita l'abast dels drets i els deures dels implicats en una relació legal, el qual sovint és important d'explicitar en les publicacions científiques.