Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2954210   garant <Agents> garant
   
     
  • responsable final d'una publicació, n m, f
  • garant, n m, f sin. compl.
  • es garante
  • es responsable final de una publicación
  • en guarantor

  <Agents>

  Persona que coordina les diverses etapes de preparació i redacció d'un document que ha de ser publicat.

     
 • 2954267   generalització de resultats <Metodologia i bioestadística> generalització de resultats
   
     
  • validesa externa, n f
  • generalització de resultats, n f sin. compl.
  • es generalización de resultados
  • es validez externa
  • en external validity

  <Metodologia i bioestadística>

  Grau en què les conclusions extretes d'un estudi es poden extrapolar o generalitzar a conjunts més amplis que el que s'ha utilitzat en l'estudi.

     
 • 2953971   gestió de malalties <Epidemiologia i salut pública> gestió de malalties
   
     
  • gestió de malalties, n f
  • atenció integral de malalties, n f sin. compl.
  • es atención integral de enfermedades
  • es gestión de enfermedades
  • en disease management

  <Epidemiologia i salut pública>

  Mètode de gestió que consisteix a elaborar protocols diagnòstics i terapèutics que unifiquin criteris de pràctica clínica a fi d'augmentar l'eficàcia de les intervencions i reduir la despesa sanitària.

  Nota: El concepte de gestió de malalties no només s'utilitza des d'una perspectiva econòmica, sinó que també es caracteritza per posar en pràctica programes d'avaluació dels resultats en el context d'una determinada organització sanitària.

     
 • 2953972   gestor de dades clíniques | gestora de dades clíniques <Agents> gestor de dades clíniques | gestora de dades clíniques
   
     
  • gestor de dades clíniques | gestora de dades clíniques, n m, f
  • es gestor de datos clínicos
  • en clinical data manager
  • en data manager

  <Agents>

  Persona encarregada de controlar les dades les dades provinents dels estudis clínics de nous fàrmacs i d'entrar-les en una base de dades.

     
 • 2953973   grandària de la mostra <Metodologia i bioestadística> grandària de la mostra
   
     
  • grandària de la mostra, n f
  • es tamaño de la muestra
  • en sample size

  <Metodologia i bioestadística>

  Nombre d'individus que conté o que contindrà una mostra.

     
 • 2953975   graus de llibertat <Metodologia i bioestadística> graus de llibertat
   
     
  • graus de llibertat, n m pl
  • es grados de libertad
  • en degrees of freedom

  <Metodologia i bioestadística>

  Paràmetre o paràmetres de certes distribucions de probabilitat.

  Nota: La distribució khi quadrat depèn d'un sol paràmetre, anomenat graus de llibertat.

     
 • 2953974   graus de llibertat <Metodologia i bioestadística> graus de llibertat
   
     
  • graus de llibertat, n m pl
  • es grados de libertad
  • en degrees of freedom

  <Metodologia i bioestadística>

  Nombre de valors de variació lliure que queden, en el càlcul d'un estadístic, després de tenir en compte les restriccions inherents a la naturalesa de l'estadístic.

     
 • 2953976   grup de comparació <Metodologia i bioestadística> grup de comparació
   
     
  • grup de comparació, n m
  • grup de control, n m sin. compl.
  • es grupo comparativo
  • es grupo de control
  • es grupo de referencia
  • en comparison group
  • en control group

  <Metodologia i bioestadística>

  Grup de participants en un estudi clínic que s'utilitza com a patró de referència amb finalitats de contrastació amb el grup que s'estudia.

  Nota: En els assaigs clínics, el grup de comparació és el grup d'individus que no estan sotmesos a la intervenció que s'analitza, sinó a una altra intervenció d'efectes ja coneguts o a un placebo, o que no se sotmeten a cap intervenció. En els estudis observacionals, el grup de comparació és el grup d'individus que no tenen l'atribut que s'estudia o que no estan exposats al factor d'interès de l'estudi.

     
 • 2953977   grup de comparació aparellat <Metodologia i bioestadística> grup de comparació aparellat
   
     
  • grup de comparació aparellat, n m
  • es grupo comparativo emparejado
  • es grupo de control emparejado
  • en matched control group

  <Metodologia i bioestadística>

  Grup de comparació en què cada individu té assignat un individu d'un altre grup de l'estudi amb qui comparteix determinades característiques.

     
 • 2953978   grup de comparació concurrent <Metodologia i bioestadística> grup de comparació concurrent
   
     
  • grup de comparació concurrent, n m
  • es grupo de control concurrente
  • en concurrent control group

  <Metodologia i bioestadística>

  Grup de comparació les dades del qual s'han obtingut en el mateix període que les dades del grup que s'estudia.