Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2954238   tde Student <Metodologia i bioestadística> tde Student
   
     
  • t de Student, n f
  • es t de Student
  • en Student's t

  <Metodologia i bioestadística>

  Variable aleatòria contínua que és igual al quocient entre una variable normal estandarditzada i l'arrel quadrada del quocient entre una khi quadrat amb n graus de llibertat i aquests graus de llibertat, essent les variables del numerador i del denominador independents.

  Nota: La t de Student resultant té el mateix nombre de graus de llibertat que la khi quadrat utilitzada.

     
 • 2954239   taquifilàxia <Farmacologia> taquifilàxia
   
     
  • taquifilàxia, n f
  • taquisíntesi, n f sin. compl.
  • es taquifilaxia
  • en tachyphylaxis

  <Farmacologia>

  Fenomen pel qual l'administració repetida d'una substància antigènica o un medicament produeix ràpidament respostes cada cop més febles.

  Nota: La taquifilàxia es considera una tolerància aguda.

     
 • 2954239   taquisíntesi <Farmacologia> taquisíntesi
   
     
  • taquifilàxia, n f
  • taquisíntesi, n f sin. compl.
  • es taquifilaxia
  • en tachyphylaxis

  <Farmacologia>

  Fenomen pel qual l'administració repetida d'una substància antigènica o un medicament produeix ràpidament respostes cada cop més febles.

  Nota: La taquifilàxia es considera una tolerància aguda.

     
 • 2954240   taula 2 x 2 <Metodologia i bioestadística> taula 2 x 2
   
     
  • taula 2 x 2, n f
  • es tabla 2 x 2
  • en fourfold table
  • en two-by-two contingency table
  • en two-by-two table

  <Metodologia i bioestadística>

  Taula de contingència que presenta quatre caselles, disposades en dues files i dues columnes, definides per les categories de dues variables dicotòmiques.

     
 • 2954241   taula de contingència <Metodologia i bioestadística> taula de contingència
   
     
  • taula de contingència, n f
  • es tabla de contingencia
  • en contingency table

  <Metodologia i bioestadística>

  Taula en què els individus d'una mostra estan classificats segons dues o més variables qualitatives.

     
 • 2954242   taxa <Metodologia i bioestadística> taxa
   
     
  • taxa, n f
  • es tasa
  • en rate

  <Metodologia i bioestadística>

  Raó de dues mesures, sovint amb diferents unitats i amb unitats de temps al denominador.

  Nota: En epidemiologia, s'utilitzen taxes per a mesurar el ritme o la velocitat d'aparició d'un fenomen, com ara una malaltia, en una població.

     
 • 2954243   taxa de letalitat <Metodologia i bioestadística> taxa de letalitat
   
     
  • taxa de letalitat, n f
  • es tasa de letalidad
  • en case-fatality rate

  <Metodologia i bioestadística>

  Taxa que expressa el nombre de morts en una població d'individus afectats per una malaltia, per unitat de temps.

     
 • 2954244   taxa de mortalitat <Metodologia i bioestadística> taxa de mortalitat
   
     
  • taxa de mortalitat, n f
  • es tasa de mortalidad
  • en mortality rate

  <Metodologia i bioestadística>

  Taxa que expressa el nombre de defuncions en una població, per unitat de temps.

     
 • 2954245   taxa de supervivència <Metodologia i bioestadística> taxa de supervivència
   
     
  • taxa de supervivència, n f
  • es tasa de supervivencia
  • en survival rate

  <Metodologia i bioestadística>

  Taxa que expressa el nombre de supervivents en una població d'individus que han sofert una determinada malaltia o que han estat sotmesos a un determinat tractament, després d'un període determinat.

     
 • 2954046   tècnica Delphi <Metodologia i bioestadística> tècnica Delphi
   
     
  • mètode Delphi, n m
  • tècnica Delphi, n f
  • es método Delphi
  • es técnica Delphi
  • en Delphi method
  • en Delphi technique

  <Metodologia i bioestadística>

  Mètode estadístic de prospecció consistent a interrogar repetidament i separadament diversos experts sobre un tema que és objecte d'estudi i confrontar-ne les opinions per intentar arribar a una solució de consens.