Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2954007   Unió Internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica <Agents> Unió Internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica
   
     
  • IUPHAR, n f
  • Unió Internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica, n f sin. compl.
  • es IUPHAR
  • es Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica
  • en International Union of Basic and Clinical Pharmacology
  • en IUPHAR

  <Agents>

  Organització no governamental sense ànim de lucre que representa els interessos dels farmacòlegs d'arreu del món a través de la promoció de la cooperació internacional.

  Nota: La sigla IUPHAR correspon a l'equivalent anglès International Union of Basic and Clinical Pharmacology ('Unió Internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica').

     
 • 2954258   unitat d'assignació <Metodologia i bioestadística> unitat d'assignació
   
     
  • unitat d'assignació, n f
  • es unidad de asignación

  <Metodologia i bioestadística>

  Cadascuna de les unitats a què s'assigna una de les intervencions avaluades en un assaig clínic.

  Nota: Les unitats d'assignació en un assaig clínic poden ser parts del cos, persones o conjunts de persones.

     
 • 2954259   unitat de garantia de qualitat <Agents> unitat de garantia de qualitat
   
     
  • unitat de garantia de qualitat, n f
  • es unidad de garantía de calidad
  • en quality assurance unit
  • en QAU sigla

  <Agents>

  Grup de persones d'una institució relacionada amb la recerca de medicaments responsable d'identificar les incidències de garantia de la qualitat, proporcionar i recomanar solucions per a resoldre-les i, finalment, verificar si s'han resolt.

  Nota: Els membres d'una unitat de garantia de qualitat han de ser independents respecte dels que estan implicats en una recerca específica. La unitat de garantia de qualitat pot auditar algunes recerques i emetre, si escau, un certificat de conformitat que garanteix que el protocol s'ha realitzat d'acord amb els procediments normalitzats de treball o que els resultats s'ajusten a les dades originals.

     
 • 2954260   unitat de mostreig <Metodologia i bioestadística> unitat de mostreig
   
     
  • unitat de mostreig, n f
  • es unidad de muestreo
  • en sampling unit

  <Metodologia i bioestadística>

  Cadascuna de les unitats en què es divideix o es considera dividida una població per a mostrejar-la, considerant cada unitat com a individual i indivisible.

     
 • 2954099   univers <Metodologia i bioestadística> univers
   
     
  • població, n f
  • univers, n m sin. compl.
  • es población
  • es universo
  • en population
  • en universe

  <Metodologia i bioestadística>

  Conjunt, finit o infinit, d'individus als quals es pretén generalitzar un resultat observat en una mostra aleatòria.

     
 • 2954261   ús compassiu <Farmacologia> ús compassiu
   
     
  • ús compassiu, n m
  • es uso compasivo
  • en compassionate use

  <Farmacologia>

  Utilització d'un medicament que encara es troba en període experimental per a tractar malalts en fase molt avançada o per als quals no hi ha cap altre tractament possible.

     
 • 2954262   ús en indicació no autoritzada <Farmacologia> ús en indicació no autoritzada
   
     
  • ús en indicació no autoritzada, n m
  • es indicación no aprobada
  • es uso no aprobado
  • es uso no autorizado de medicamentos
  • en off-label drug use
  • en off-label use
  • en unlabeled drug use
  • en unlabeled use
  • en unlabelled drug use
  • en unlabelled use

  <Farmacologia>

  Ús d'un fàrmac en condicions diferents a les que figuren en el registre.

  Nota: L'administració d'una dosi diferent a la dosi indicada, o a una freqüència diferent, i l'administració d'un fàrmac per a tractar una malaltia no inclosa en les directives d'utilització són exemples d'usos en indicacions no autoritzades.