Terminologia dels escacs

 

 

Aquest diccionari recull un centenar de termes propis del joc dels escacs amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. Totes les informacions procedeixen del Diccionari general de l'esport i han estat revisades per especialistes de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

Aquest diccionari recull un centenar de termes propis del joc dels escacs amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. Totes les informacions procedeixen del Diccionari general de l'esport i han estat revisades per especialistes de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

Dieses Wörterbuch enthält 133 katalanische Stichwörter aus dem Bereich des Schachspiels mit ihren Definitionen und den englischen, französischen und deutschen Äquivalenten. Alle Informationen sind dem Diccionari general de l'esport („Allgemeines Sportwörterbuch”) entnommen.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

DE Lorem ipsum: 26-10-2014

 

This dictionary consists of 133 Catalan terms related to chess. Each term is defined and its equivalents are given in Spanish, French, English and German. The information included in this dictionary has been taken from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'). The information included in this dictionary has been taken from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport').

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

Last update: 26-10-2014

 

Este diccionario contiene 133 denominaciones en catalán pertenecientes al juego del ajedrez. Cada término está definido y tiene sus equivalentes en castellano, francés, inglés y alemán. La información de este diccionario procede del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte') de TERMCAT.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

Ce dictionnaire contient 133 dénominations en catalan propres du jeu d’échecs, définies et avec les équivalents correspondants en espagnol, français, anglais et allemand. Toutes les informations procèdent du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire Général du Sport »).

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels escacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2005. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/16/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014