Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 2699463   abordatge interdisciplinari <Modelització assistencial> abordatge interdisciplinari
   
     
  • abordatge interdisciplinari, n m
  • es abordaje interdisciplinar
  • es abordaje interdisciplinario
  • en interdisciplinary approach

  <Modelització assistencial>

  Enfocament del procés d'atenció al pacient en què participen professionals de diferents àmbits i disciplines, fet de forma interactiva i integradora.

  Nota: L'adjectiu interdisciplinari fa referència a una manera de treballar transversal entre professionals de diferents àmbits.

     
 • 2699462   abordatge multidisciplinari <Modelització assistencial> abordatge multidisciplinari
   
     
  • abordatge multidisciplinari, n m
  • es abordaje multidisciplinar
  • es abordaje multidisciplinario
  • en multidisciplinary approach

  <Modelització assistencial>

  Enfocament del procés d'atenció al pacient en què participen professionals de diferents àmbits i disciplines, fet de forma mútua i acumulativa.

  Nota: L'adjectiu multidisciplinari fa referència a una manera de treballar en què professionals de diferents àmbits aporten coneixements propis de la seva disciplina.

     
 • 2699494   àmbit assistencial <Modelització assistencial> àmbit assistencial
   
     
  • àmbit assistencial, n m
  • es ámbito asistencial
  • en setting of care

  <Modelització assistencial>

  Entorn d'atenció del sistema sanitari que presta una cartera de serveis específica i anàloga en tots els centres que l'ofereixen.

  Nota: Els àmbits assistencials del sistema sanitari català són l'atenció primària, l'atenció hospitalària, l'atenció sociosanitària i l'atenció a la salut mental.

     
 • 2699464   atenció 7×24 <Modelització assistencial> atenció 7×24
   
     
  • atenció 7×24, n f
  • es atención 7×24
  • en 24/7 attention
  • en out of hours care

  <Modelització assistencial>

  Model d'atenció a la salut que es presta de forma continuada per a garantir l'assistència social o sanitària cada dia a qualsevol hora.

     
 • 2699467   atenció a la cronicitat <Modelització assistencial> atenció a la cronicitat
   
     
  • atenció a la cronicitat, n f
  • es abordaje de la cronicidad
  • es atención a la cronicidad
  • es gestión de la cronicidad
  • en chronic care

  <Modelització assistencial>

  Conjunt d'estratègies destinades a atendre les persones que tenen problemes de salut crònics o en poden tenir.

     
 • 2699454   atenció domiciliària <Modelització assistencial> atenció domiciliària
   
     
  • atenció domiciliària, n f
  • servei d'atenció de salut a domicili, n m sin. compl.
  • es asistencia domiciliaria
  • es atención domiciliaria
  • es servicio de atención de salud a domicilio
  • en home care service
  • en home health care

  <Modelització assistencial>

  Atenció social o sanitària que s'ofereix al domicili d'un pacient quan les condicions personals no li permeten anar al centre assistencial.

  Nota: Amb l'atenció domiciliària el pacient pot romandre en el seu entorn social i afectiu habitual.

     
 • 2699446   atenció integrada <Modelització assistencial> atenció integrada
   
     
  • atenció integrada, n f
  • es atención integrada
  • es cuidados integrados
  • en integrated care

  <Modelització assistencial>

  Atenció que unifica la planificació, la gestió clínica i la provisió dels serveis socials i sanitaris i que garanteix la qualitat com a model de pràctica col·laborativa amb l'objectiu d'obtenir bons resultats en salut i una adequada utilització dels serveis, i de millorar la qualitat de vida i la satisfacció de l'usuari.

  Nota: L'atenció integrada té en compte tots els agents implicats (ciutadans, professionals, agents comunitaris, gestors, etc.) per a proveir serveis orientats a les necessitats de les persones i de la comunitat.

     
 • 2699493   atenció integral <Modelització assistencial> atenció integral
   
     
  • atenció integral, n f
  • es atención integral
  • en integral care

  <Modelització assistencial>

  Atenció que incorpora la promoció, la prevenció, la recuperació i la rehabilitació i que garanteix una gestió global de les necessitats de la persona en la dimensió física, psíquica, funcional, social i espiritual.

     
 • 2699468   atenció intermèdia <Modelització assistencial> atenció intermèdia
   
     
  • atenció intermèdia, n f
  • es atención intermedia
  • es cuidados intermedios
  • en intermediate care

  <Modelització assistencial>

  Atenció sanitària multidisciplinària limitada en el temps que combina elements de l'atenció especialitzada i de l'atenció primària, amb l'objectiu d'evitar hospitalitzacions o reduir-ne la durada i promoure la independència del pacient.

     
 • 2699447   atenció pal·liativa <Modelització assistencial> atenció pal·liativa
   
     
  • atenció pal·liativa, n f
  • es atención paliativa
  • es cuidados paliativos
  • en palliative care

  <Modelització assistencial>

  Atenció constituïda per un conjunt de mesures que tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut en qualsevol fase evolutiva d'una malaltia, especialment en pacients en fase avançada o en trajectòria de final de vida, per a alleujar el patiment i controlar els símptomes.