Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2848061   A-B technique <Espai sonor> A-B technique
   
     
  • tècnica del parell espaiat, n f
  • tècnica A-B, n f sin. compl.
  • es técnica A-B
  • es técnica del par espaciado
  • en A-B technique
  • en spaced pair technique

  <Espai sonor>

  Tècnica d'enregistrament estereofònic basada en la combinació de dos micròfons col·locats en paral·lel a una determinada distància amb la finalitat de crear una diferència temporal percebuda com una imatge estereofònica.

     
 • 2847887   absolute pitch <Psicoacústica> absolute pitch
   
     
  • oïda absoluta, n f
  • es oído absoluto
  • en absolute pitch

  <Psicoacústica>

  Capacitat per a identificar una nota musical quan no es té cap altra nota de referència.

     
 • 2848011   accent <Música> accent
   
     
  • accent, n m
  • es acento
  • en accent

  <Música>

  Augment d'intensitat donat a una nota amb relació a les altres.

     
 • 2847851   acoustic intensity <Acústica> acoustic intensity
   
     
  • intensitat sonora, n f
  • intensitat acústica, n f sin. compl.
  • es intensidad acústica
  • es intensidad sonora
  • en acoustic intensity
  • en sound intensity

  <Acústica>

  Quantitat d'energia sonora, present en un punt determinat, referida a la unitat de superfície i en una direcció determinada.

     
 • 2847841   acoustic pressure <Acústica> acoustic pressure
   
     
  • pressió acústica, n f
  • pressió sonora, n f
  • es presión acústica
  • es presión sonora
  • en acoustic pressure
  • en effective sound pressure
  • en sound pressure

  <Acústica>

  Magnitud utilitzada per a avaluar la pertorbació de l'estat d'equilibri del medi on es propaga una ona sonora, que consisteix en la variació de pressió per sobre i per sota de la pressió atmosfèrica.

     
 • 2847896   acoustical masking <Psicoacústica> acoustical masking
   
     
  • efecte d'emmascarament, n m
  • es efecto de enmascaramiento
  • en acoustical masking

  <Psicoacústica>

  Procés en què un so incrementa el llindar d'audició d'un altre so, simultani amb el primer.

  Nota: L'efecte d'emmascarament depèn de la intensitat relativa i de la diferència de freqüència dels dos sons. Aquest efecte no és simètric, en el sentit que les freqüències baixes emmascaren les altes, però el cas contrari no es dona.

  Nota: Vegeu emmascarament freqüencial i emmascarament temporal.

     
 • 2848042   ADC <Dispositius i maquinari> ADC
   
     
  • convertidor analògic-digital, n m
  • digitalitzador, n m sin. compl.
  • CAD, n m sigla
  • es convertidor analógico-digital
  • es digitalizador
  • es CAD sigla
  • en analog-to-digital converter
  • en digitizer
  • en ADC sigla

  <Dispositius i maquinari>

  Dispositiu electrònic que realitza una conversió analògica-digital.

     
 • 2847965   additive synthesis <Síntesi de so> additive synthesis
   
     
  • síntesi additiva, n f
  • es síntesis aditiva
  • en additive synthesis

  <Síntesi de so>

  Tècnica de síntesi de so que permet crear timbres complexos mitjançant la suma de funcions simples sinusoidals.

     
 • 2847973   ADSR model <Síntesi de so> ADSR model
   
     
  • model ADSR, n m
  • es modelo ADSR
  • en ADSR model

  <Síntesi de so>

  Model d'envolupant caracteritzat per les fases d'atac, caiguda, sosteniment i extinció.

  Nota: La sigla ADSR correspon a l'anglès attack decay sustain release.

     
 • 2847934   aliasing <Anàlisi de so> aliasing
   
     
  • aliàsing, n m
  • es aliasing
  • es solapamiento
  • en aliasing

  <Anàlisi de so>

  Distorsió del senyal que es produeix com a conseqüència del mostratge a una freqüència inferior a la freqüència de Nyquist.

  Nota: L'aliàsing és irreversible i comporta la pèrdua d'informació en el procés de mostratge.