Diccionari de les tecnologies del so i de la música

 

 

El Diccionari de les tecnologies del so i de la música és un diccionari elaborat pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i l'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, i coordinat per Emilia Gómez Gutiérrez i Felipe Luis Navarro Valero. Té com a objectiu recollir els termes més comuns de l’àmbit de les tecnologies del so i de la música que necessiten conèixer els estudiants d’aquestes matèries i qualsevol professional de l’àmbit. A banda de termes que designen conceptes generals, hi ha termes d'àmbits molt específics com l'anàlisi i síntesi de so, acústica, psicoacústica, efectes digitals, dispositius i maquinari.

 

El diccionari conté 247 fitxes terminològiques amb denominacions en català, castellà i anglès i la definició en català. En algunes fitxes, al costat de la denominació que és un manlleu no adaptat s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada. Alguns d’aquests manlleus no adaptats estan pendents d’estudi per part del Consell Supervisor del TERMCAT.

 

Aquest projecte ha tingut l’assessorament metodològic del TERMCAT i el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i el Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra. Addicionalment, també han participat en el projecte investigadors del Grup de Recerca en Tecnologia Musical i del Departament de Sonologia de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Arbre de camp

Bibliografia 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA MUSICAL. Diccionari de les tecnologies del so i de la música [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

El Diccionari de les tecnologies del so i de la música és un diccionari elaborat pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i l'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, i coordinat per Emilia Gómez Gutiérrez i Felipe Luis Navarro Valero. Té com a objectiu recollir els termes més comuns de l’àmbit de les tecnologies del so i de la música que necessiten conèixer els estudiants d’aquestes matèries i qualsevol professional de l’àmbit. A banda de termes que designen conceptes generals, hi ha termes d'àmbits molt específics com l'anàlisi i síntesi de so, acústica, psicoacústica, efectes digitals, dispositius i maquinari.

 

El diccionari conté 247 fitxes terminològiques amb denominacions en català, castellà i anglès i la definició en català. En algunes fitxes, al costat de la denominació que és un manlleu no adaptat s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada. Alguns d’aquests manlleus no adaptats estan pendents d’estudi per part del Consell Supervisor del TERMCAT.

 

Aquest projecte ha tingut l’assessorament metodològic del TERMCAT i el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i el Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra. Addicionalment, també han participat en el projecte investigadors del Grup de Recerca en Tecnologia Musical i del Departament de Sonologia de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Arbre de camp

Bibliografia 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA MUSICAL. Diccionari de les tecnologies del so i de la música [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

The Diccionari de les tecnologies del so i de la música (“Dictionary of sound and music technologies”) is a dictionary by the Music Technology Group at the Department of Information and Communication Technologies and the Polytechnic School at Universitat Pompeu Fabra, and coordinated by Emilia Gómez Gutiérrez and Felipe Luis Navarro Valero. Its aim is to gather the most usual terms in sound and music technologies that students and experts of this field need to know. Apart from terms related to general music concepts, you can also find terms from very specific fields such as sound analysis and synthesis, acoustics, psychoacoustics, digital effects, devices and hardware. Terms offer the definition in Catalan and equivalents in Spanish and English.

 

This project has benefit from TERMCAT’s methodological advice and has been supported by the Centre for Teaching Quality and Innovation and the Language Office at the Universitat Pompeu Fabra. In addition, researchers from the Music Technology Group and from the Sonology Department at the Higher School of Music of Catalonia (ESMUC) have also participated in the project. 

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or writing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Arbre de camp

Bibliografia 

 

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA MUSICAL. Diccionari de les tecnologies del so i de la música [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/>

 

Last update: 02-02-2018

 

El Diccionari de les tecnologies del so i de la música (“Diccionario de la tecnologías del sonido y de la música”) es un diccionario elaborado por el Grupo de Investigación en Tecnología Musical del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra, y coordinado por Emilia Gómez Gutiérrez y Felipe Luis Navarro Valero. Tiene como objetivo incluir los términos más comunes del ámbito de las tecnologías del sonido y de la música que necesitan conocer los estudiantes de estas materias y cualquier profesional del ámbito. A parte de términos que designan conceptos musicales generales, hay términos de ámbitos muy específicos como análisis y síntesis de sonido, acústica, psicoacústica, efectos digitales, dispositivos y hardware.

 

El diccionario contiene 247 fichas terminológicas con denominaciones en catalán, castellano e inglés y la definición en catalán. En algunas fichas, al lado de la denominación cuando ésta es un préstamo no adaptado se indica entre corchetes la lengua de procedencia del término para advertir que la pronunciación habitual de la palabra no sigue las reglas fonéticas del catalán, sino las de la lengua indicada. Algunos de estos préstamos no adaptados están pendientes de estudio por parte del Consejo Supervisor de TERMCAT.

 

Este proyecto ha contado con el asesoramiento metodológico de TERMCAT y con el apoyo del Centro para la Calidad y la Innovación Docente y el Gabinete Lingüístico de la Universitat Pompeu Fabra. Adicionalmente, también han participado en el proyecto investigadores del Grupo de Investigación en Tecnología Musical y del Departamento de Sonología de la Escuela Superior de Música de Cataluña.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Arbre de camp

Bibliografia 

 

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA MUSICAL. Diccionari de les tecnologies del so i de la música [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/>

 

Última actualitzación: 02-02-2018