Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 2695445   abandon abandon
   
     
  • abandó, n m
  • abandonament, n m
  • retirada, n f
  • es abandono
  • es retirada
  • fr abandon
  • fr retirement
  • fr retrait
  • en retirement
  • en retiring
  • en withdrawal

  Acció d'un pilot o un equip de deixar de disputar una cursa o una competició, generalment com a conseqüència d'un accident, una fallada mecànica o un canvi d'estratègia esportiva.

     
 • 2694096   accélérateur accélérateur
   
     
  • pedal de l'accelerador, n m
  • accelerador, n m sin. compl.
  • es acelerador
  • es pedal del acelerador
  • fr accélérateur
  • fr pédale d'accélérateur
  • fr pédale de marche
  • en accelerator
  • en accelerator pedal
  • en throttle
  • en throttle pedal

  Pedal d'un automòbil que permet actuar sobre l'accelerador amb més o menys intensitat segons la pressió que hi exerceixi el conductor.

     
 • 2694109   accélérateur accélérateur
   
     
  • accelerador, n m
  • es acelerador
  • fr accélérateur
  • en accelerator

  Mecanisme d'un automòbil que permet regular la velocitat de gir del motor, amb l'objectiu d'augmentar-ne o disminuir-ne la velocitat.

  Nota: El pilot actua sobre l'accelerador per mitjà del pedal de l'accelerador.

     
 • 2699413   accoupler accoupler
   
     
  • embragar, v intr
  • es embragar
  • fr accoupler
  • fr embrayer
  • en clutch, to
  • en engage the cluth, to

  Connectar el moviment de gir del motor d'un automòbil amb el sistema de transmissió deixant anar el pedal de l'embragatge, generalment amb posterioritat a un canvi de marxa.

     
 • 2694110   aérodynamique aérodynamique
   
     
  • aerodinàmic -a, adj
  • es aerodinámico
  • fr aérodynamique
  • en streamlined

  Dit de l'automòbil dissenyat amb una forma que li permet reduir la resistència de l'aire al seu desplaçament.

     
 • 2695398   aileron arrière ajustable aileron arrière ajustable
   
     
  • aleró posterior mòbil, n m
  • DRS, n m sigla
  • es alerón trasero ajustable
  • es alerón trasero móvil
  • es DRS sigla
  • fr aileron arrière ajustable
  • fr aileron arrière mobile
  • fr DRS sigla
  • en adjustable rear wings
  • en drag reduction system
  • en DRS sigla

  Sistema electrònic d'un automòbil de competició que permet situar l'aleró posterior en una posició predeterminada diferent de l'habitual per disminuir la resistència aerodinàmica de l'automòbil, utilitzat sobretot per a facilitar les maniobres d'avançament.

  Nota: 1. En els entrenaments de Fórmula 1, es pot activar l'aleró posterior mòbil en qualsevol moment i en qualsevol tram, mentre que, en el transcurs d'una cursa, només es pot activar en trams establerts i sempre que la distància amb el monoplaça precedent sigui inferior a un segon.

  Nota: 2. La sigla DRS correspon a l'equivalent anglès drag reduction system ('sistema de reducció de la resistència aerodinàmica').

     
 • 2695398   aileron arrière mobile aileron arrière mobile
   
     
  • aleró posterior mòbil, n m
  • DRS, n m sigla
  • es alerón trasero ajustable
  • es alerón trasero móvil
  • es DRS sigla
  • fr aileron arrière ajustable
  • fr aileron arrière mobile
  • fr DRS sigla
  • en adjustable rear wings
  • en drag reduction system
  • en DRS sigla

  Sistema electrònic d'un automòbil de competició que permet situar l'aleró posterior en una posició predeterminada diferent de l'habitual per disminuir la resistència aerodinàmica de l'automòbil, utilitzat sobretot per a facilitar les maniobres d'avançament.

  Nota: 1. En els entrenaments de Fórmula 1, es pot activar l'aleró posterior mòbil en qualsevol moment i en qualsevol tram, mentre que, en el transcurs d'una cursa, només es pot activar en trams establerts i sempre que la distància amb el monoplaça precedent sigui inferior a un segon.

  Nota: 2. La sigla DRS correspon a l'equivalent anglès drag reduction system ('sistema de reducció de la resistència aerodinàmica').

     
 • 2695365   air pur air pur
   
     
  • aire net, n m
  • es aire limpio
  • fr air pur
  • en clean air

  Aire que presenta unes condicions aerodinàmiques òptimes per a un automòbil de competició, gràcies a l'absència de les turbulències provocades pels automòbils precedents.

  Nota: L'aire net és l'aire que rep habitualment l'automòbil situat en primer lloc d'una cursa.

     
 • 2694111   amortisseur amortisseur
   
     
  • amortidor, n m
  • esmorteïdor, n m
  • es amortiguador
  • fr amortisseur
  • en shock absorber

  Cadascun dels elements mecànics de la suspensió d'un automòbil compostos generalment per un cilindre ple de fluid o de gas i un pistó que s'hi desplaça, que serveixen per a disminuir les oscil·lacions de l'automòbil i assegurar el contacte de les rodes amb el terra.

     
 • 2695363   angle de carrossage angle de carrossage
   
     
  • angle de caiguda, n m
  • es ángulo de caída
  • es ángulo de inclinación
  • fr angle de carrossage
  • fr carrossage
  • en camber
  • en camber angle

  Inclinació vertical d'una roda respecte a l'automòbil, determinada per l'adaptació de la suspensió al traçat canviant de la superfície.

  Nota: Idealment, en competició es busca un angle de caiguda que mantingui les rodes completament verticals en els trams rectes i que les inclini lleugerament cap a l'automòbil en els revolts per augmentar la superfície de contacte.