Diccionari d'automobilisme

 

 

Aquest diccionari recull més de dos-cents termes relatius al món de l'automobilisme, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents majoritàriament del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d'Automobilisme i del Circuit de Catalunya. 

 

Complementàriament s'han reproduït una trentena de termes del diccionari en el tríptic Termes de la Fórmula 1

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’automobilisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/>

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes de la Fórmula 1 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. 1 tríptic.

<http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html>

 

Darrera actualització: 06-07-2018

 

Aquest diccionari recull més de dos-cents termes relatius al món de l'automobilisme, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents majoritàriament del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d'Automobilisme i del Circuit de Catalunya. 

 

Complementàriament s'han reproduït una trentena de termes del diccionari en el tríptic Termes de la Fórmula 1

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’automobilisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/>

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes de la Fórmula 1 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. 1 tríptic.

<http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html>

 

Darrera actualització: 06-07-2018

 

This dictionary gathers more than two hundred terms related to motor racing, with the denominations and the definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English, coming from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'), published by TERMCAT in 2010 and revised by specialists from the Motor Racing Catalan Association and the Circuit de Catalunya.  

 

Additionally, we have gathered about 30 terms of the dictionary on the leaflet Terms of the Formula 1

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’automobilisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/>

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes de la Fórmula 1 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. 1 tríptic.

<http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html>

 

Last update: 06-07-2018

 

Este diccionario contiene más de doscientos términos relativos al mundo del automovilismo, con las denominaciones y la definición en catalán y los equivalentes en castellano, francés e inglés, procedentes mayoritariamente del Diccionari general de l’esport ('Diccionario General del Deporte'), editado por TERMCAT en 2010 y revisados por especialistas de la Federación Catalana de Automovilismo y del Circuito de Cataluña.

 

Complementariamente, hemos reproducido una trentena de términos del diccionario en el tríptico Términos de la Fórmula 1.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’automobilisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/>

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes de la Fórmula 1 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. 1 tríptic.

<http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html>

 

Última actualitzación: 06-07-2018

 

Ce dictionnaire contient plus de dos cents termes relatifs au domaine de l’automobilisme, avec les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais, en provenance du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire Général du Sport »), publié par TERMCAT en 2010 et révisés par spécialistes de la Fédération Catalane d’Automobilisme et du Circuit de Catalunya.

 

En plus, on a recueilli environ 30 termes du dictionnaire au brochure Termes de la Formule 1.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’automobilisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/>

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes de la Fórmula 1 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. 1 tríptic.

<http://www.termcat.cat/ca/docs/PDF/Formula1/Formula1.html>

 

Dernière actualisation: 06-07-2018