Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945405   avaluació de l'acompliment <Personal al servei de l'Administració> avaluació de l'acompliment
   
     
  • avaluació de l'acompliment, n f
  • es evaluación del desempeño, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Procediment mitjançant el qual l'Administració pública mesura i valora la conducta professional dels treballadors públics i el rendiment o la consecució de resultats.

     
 • 1945408   avaluació normativa <Fonts de l'ordenament administratiu> avaluació normativa
   
     
  • avaluació d'impacte normatiu, n f
  • avaluació normativa, n f
  • es evaluación del impacto normativo, n f
  • es evaluación normativa, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Actuació que duu a terme una administració pública, abans d'elaborar una norma o en el moment en què l'elabora, per a valorar l'oportunitat de regular un sector determinat o una activitat determinada, la millor manera de fer-ho i l'impacte de les mesures que es poden adoptar, o bé, després d'elaborar-la, per a valorar l'oportunitat de mantenir-la, de modificar-la o de derogar-la.

     
 • 1945229   avaluació prèvia <Contractes de l'Administració> avaluació prèvia
   
     
  • avaluació prèvia, n f
  • es evaluación previa, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Actuació que duu a terme una administració pública o una entitat contractant, que consisteix en l'elaboració d'un document d'avaluació abans de l'inici d'un expedient de contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.

  Nota: En una avaluació prèvia es posa de manifest que, atesa la complexitat del contracte, no es poden definir abans de la licitació els mitjans tècnics necessaris o els mecanismes jurídics i financers per a portar-lo a terme; es fa una anàlisi comparativa amb formes alternatives de contractació i se n'esmenten els avantatges, i es justifica el recurs al contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.

     
 • 1944281   avocació <Organització administrativa> avocació
   
     
  • avocació, n f
  • es avocación, n f

  <Organització administrativa>

  Tècnica d'alteració de la competència per la qual un òrgan administratiu superior atreu el coneixement i la resolució d'un assumpte que correspon ordinàriament o per delegació a un òrgan administratiu dependent, quan hi ha circumstàncies tècniques, econòmiques, socials, jurídiques o territorials que ho recomanen.

  Nota: En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, només pot fer avocació l'òrgan delegant.