Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944695   acta de recepció d'obra <Urbanisme> acta de recepció d'obra
   
     
  • acta de recepció d'obra, n f
  • es acta de recepción de obra, n f

  <Urbanisme>

  Acta en la qual es consignen el cost final d'execució d'una obra, la declaració del promotor conforme ha rebut l'obra, amb reserves o sense, i les garanties que s'exigeixen al constructor per assegurar les seves responsabilitats.

     
 • 1945237   acta de replanteig <Urbanisme> acta de replanteig
   
     
  • acta de replantejament, n f
  • acta de començament d'obra, n f sin. compl.
  • acta de replanteig, n f sin. compl.
  • es acta de comienzo de obra, n f
  • es acta de replanteo, n f

  <Urbanisme>

  Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

  Nota: Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.

     
 • 1945237   acta de replantejament <Urbanisme> acta de replantejament
   
     
  • acta de replantejament, n f
  • acta de començament d'obra, n f sin. compl.
  • acta de replanteig, n f sin. compl.
  • es acta de comienzo de obra, n f
  • es acta de replanteo, n f

  <Urbanisme>

  Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

  Nota: Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.

     
 • 1944379   acta prèvia a l'ocupació <Garantia patrimonial> acta prèvia a l'ocupació
   
     
  • acta prèvia a l'ocupació, n f
  • es acta previa a la ocupación, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acta que s'estén en iniciar-se una expropiació urgent, en la qual es descriuen els béns expropiables i s'inclouen les manifestacions de les persones interessades especialment amb relació als perjudicis derivats de l'ocupació ràpida.

     
 • 1944098   acte administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu
   
     
  • acte administratiu, n m
  • es acto administrativo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte jurídic emès per una administració pública en l'exercici d'una potestat administrativa, com a mesura d'aplicació de l'ordenament jurídic que s'exhaureix en el seu compliment.

  Nota: Un sector rellevant dels autors utilitzen un concepte ampli d'acte administratiu, que té l'origen en la definició de Guido Zanobini, complementada per Eduardo García de Enterría i Tomás Ramón Fernández, segons la qual l'acte administratiu consisteix en una declaració de voluntat, de judici, de coneixement o de desig d'una administració pública en exercici d'una potestat administrativa diferent de la reglamentària. Per altres autors, la declaració només pot ser de voluntat.

     
 • 1944175   acte administratiu anul·lable <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu anul·lable
   
     
  • acte administratiu anul·lable, n m
  • es acto administrativo anulable, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu que incorre en una infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot en la desviació de poder.

  Nota: La infracció de l'ordenament jurídic que fa que un acte administratiu sigui anul·lable és diferent de la infracció que fa que un acte administratiu sigui nul de ple dret.

     
 • 1944602   acte administratiu complex <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu complex
   
     
  • acte administratiu complex, n m
  • es acto administrativo complejo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu en què la competència resolutòria està atribuïda a dos o més òrgans.

  Nota: Acte administratiu complex s'oposa a acte administratiu simple.

     
 • 1944143   acte administratiu confirmatori <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu confirmatori
   
     
  • acte administratiu confirmatori, n m
  • acte administratiu reproductori, n m sin. compl.
  • es acto administrativo confirmatorio, n m
  • es acto administrativo reproductorio, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu que en ratifica un altre d'anterior ferm i consentit, dictat sobre el mateix assumpte, amb subjectes idèntics i sobre la base de les mateixes pretensions i arguments, contra el qual no es pot interposar un recurs contenciós administratiu.

     
 • 1944721   acte administratiu consentit <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu consentit
   
     
  • acte administratiu consentit, n m
  • es acto administrativo consentido, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu contra el qual la persona afectada o destinatària no interposa cap recurs ni utilitza cap altre mitjà d'impugnació, de manera que esdevé ferm i, per tant, inatacable per les vies ordinàries d'impugnació.

     
 • 1945063   acte administratiu constitutiu <Procediment administratiu i acte administratiu> acte administratiu constitutiu
   
     
  • acte administratiu constitutiu, n m
  • es acto administrativo constitutivo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu que crea, modifica o extingeix una relació jurídica o una situació jurídica d'una persona.

  Nota: Acte administratiu constitutiu s'oposa a acte administratiu declaratiu.