Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945013   edificabilitat mitjana ponderada <Urbanisme> edificabilitat mitjana ponderada
   
     
  • aprofitament urbanístic, n m
  • edificabilitat mitjana ponderada, n f sin. compl.
  • es aprovechamiento urbanístico, n m
  • es edificabilidad media ponderada, n f

  <Urbanisme>

  Xifra resultant de ponderar l'edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que el planejament urbanístic assigna al sòl, i també la densitat de l'ús residencial, expressada en nombre d'habitatges per hectàrea.

  Nota: La denominació aprofitament urbanístic correspon a la legislació catalana i la denominació edificabilitat mitjana ponderada correspon a la legislació espanyola.

     
 • 1944686   edificació <Urbanisme> edificació
   
     
  • edificació, n f
  • es edificación, n f

  <Urbanisme>

  Acció i efecte de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat.

  Nota: Es consideren edificació les obres d'edificis de nova construcció, les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d'edificis existents i les obres d'intervenció total en edificis catalogats o que disposin d'alguna mena de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic.

     
 • 1944541   eficàcia anticipada <Procediment administratiu i acte administratiu> eficàcia anticipada
   
     
  • eficàcia retroactiva, n f
  • eficàcia anticipada, n f sin. compl.
  • es eficacia anticipada, n f
  • es eficacia retroactiva, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Eficàcia d'un acte administratiu des d'un moment anterior al moment en què s'ha dictat.

  Nota: Tenen eficàcia retroactiva els actes administratius que es dicten en substitució d'actes administratius anul·lats o que produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a què es retrotregui l'eficàcia de l'acte administratiu i que no es lesionin drets o interessos legítims d'altres persones.

     
 • 1944167   eficàcia d'un acte administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> eficàcia d'un acte administratiu
   
     
  • eficàcia d'un acte administratiu, n f
  • es eficacia de un acto administrativo, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Qualitat d'un acte administratiu de produir els efectes per als quals ha estat dictat.

  Nota: L'eficàcia d'un acte administratiu comença al moment en què es dicta, llevat que en una disposició s'estableixi el contrari o que calgui una notificació, aprovació o autorització superior.

     
 • 1944168   eficàcia demorada <Procediment administratiu i acte administratiu> eficàcia demorada
   
     
  • eficàcia demorada, n f
  • es eficacia demorada, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Eficàcia d'un acte administratiu al cap d'un cert temps.

     
 • 1944541   eficàcia retroactiva <Procediment administratiu i acte administratiu> eficàcia retroactiva
   
     
  • eficàcia retroactiva, n f
  • eficàcia anticipada, n f sin. compl.
  • es eficacia anticipada, n f
  • es eficacia retroactiva, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Eficàcia d'un acte administratiu des d'un moment anterior al moment en què s'ha dictat.

  Nota: Tenen eficàcia retroactiva els actes administratius que es dicten en substitució d'actes administratius anul·lats o que produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a què es retrotregui l'eficàcia de l'acte administratiu i que no es lesionin drets o interessos legítims d'altres persones.

     
 • 1944569   elevar <Activitat administrativa> elevar
   
     
  • elevar, v tr
  • es elevar, v tr

  <Activitat administrativa>

  Adreçar un escrit oficial a una autoritat, una persona o un òrgan de categoria o de càrrec superior, etc.

     
 • 1944480   empleat públic | empleada pública <Personal al servei de l'Administració> empleat públic | empleada pública
   
     
  • treballador públic | treballadora pública, n m, f
  • empleat públic | empleada pública, n m, f sin. compl.
  • servidor públic | servidora pública, n m, f sin. compl.
  • es empleado público | empleada pública, n m, f
  • es servidor público | servidora pública, n m, f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Persona que exerceix funcions retribuïdes en una administració pública al servei dels interessos generals.

  Nota: Els treballadors públics poden ser funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral o personal eventual.

     
 • 1944309   empresa pública <Organització administrativa> empresa pública
   
     
  • empresa pública, n f
  • es empresa pública, n f

  <Organització administrativa>

  Ens amb personalitat jurídica independent creat per una administració pública, que en té la majoria d'accions si és una societat mercantil, o creat per un ens públic, que en controla l'activitat, que té la finalitat de dur a terme activitats comercials, industrials o financeres.

     
 • 1944384   empresa vinculada <Organització administrativa> empresa vinculada
   
     
  • empresa vinculada, n f
  • es empresa vinculada, n f

  <Organització administrativa>

  Empresa que pot exercir sobre un concessionari una influència dominant, o que pot estar sotmesa a la influència dominant d'un concessionari, o que, juntament amb un concessionari, pot estar sotmesa a la influència dominant d'una altra empresa per raó de propietat, participació financera o normes reguladores.