Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944610   garantia complementària <Contractes de l'Administració> garantia complementària
   
     
  • garantia complementària, n f
  • es garantía complementaria, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Garantia que, en casos especials, un òrgan de contractació pot establir en el plec de clàusules d'un contracte del sector públic, a més de la garantia definitiva, que és un percentatge de l'import d'adjudicació del contracte.

     
 • 1944608   garantia definitiva <Contractes de l'Administració> garantia definitiva
   
     
  • garantia definitiva, n f
  • es garantía definitiva, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Garantia que els empresaris que presentin les ofertes econòmicament més avantatjoses en les licitacions dels contractes del sector públic han de constituir a disposició de l'òrgan de contractació, que és un percentatge de l'import d'adjudicació del contracte.

     
 • 1944609   garantia global <Contractes de l'Administració> garantia global
   
     
  • garantia global, n f
  • es garantía global, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Garantia que un empresari pot constituir, mitjançant un aval o un contracte d'assegurança de caució, per fiançar les responsabilitats que poden derivar-se de l'execució de tots els contractes que subscriu amb una administració pública o amb un o diversos òrgans de contractació.

  Nota: La garantia global és una alternativa a la garantia definitiva singular per a cada contracte.

     
 • 1945066   garantia provisional <Contractes de l'Administració> garantia provisional
   
     
  • garantia provisional, n f
  • es garantía provisional, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Garantia que un òrgan de contractació pot exigir als licitadors per respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació d'un contracte del sector públic.

  Nota: L'òrgan de contractació que decideix exigir una garantia provisional ho ha de justificar en l'expedient de contractació.

     
 • 1945323   Generalitat de Catalunya <Organització administrativa> Generalitat de Catalunya
   
     
  • Generalitat de Catalunya, n f
  • es Generalidad de Cataluña, n f

  <Organització administrativa>

  Sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, que està integrat pel Parlament, la Presidència, el Govern i les altres institucions que estableixi l'Estatut d'autonomia de Catalunya i, territorialment, pels municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, sens perjudici de la seva autonomia.

     
 • 1944817   gerència urbanística local <Urbanisme> gerència urbanística local
   
     
  • gerència urbanística local, n f
  • es gerencia urbanística local, n f

  <Urbanisme>

  Òrgan unipersonal o col·legiat al qual una entitat local pot atribuir l'exercici de totes les competències o funcions en matèria urbanística que no tinguin caràcter intransferible.

     
 • 1944457   gestió directa <Activitat administrativa> gestió directa
   
     
  • gestió directa, n f
  • es gestión directa, n f

  <Activitat administrativa>

  Gestió d'un servei públic duta a terme per una administració pública territorial directament o mitjançant un organisme o una entitat que en depèn directament.

     
 • 1945268   gestió electrònica <Administració electrònica> gestió electrònica
   
     
  • gestió electrònica, n f
  • es gestión electrónica, n f

  <Administració electrònica>

  Gestió d'un procediment administratiu o de l'actuació administrativa en què s'apliquen mitjans electrònics, sota criteris de simplificació administrativa.

     
 • 1944458   gestió indirecta <Activitat administrativa> gestió indirecta
   
     
  • gestió indirecta, n f
  • gestió privada, n f sin. compl.
  • es gestión indirecta, n f
  • es gestión privada, n f

  <Activitat administrativa>

  Gestió d'un servei públic duta a terme per una persona privada que ha signat un contracte de gestió de serveis públics amb l'Administració pública titular d'aquest servei.

  Nota: No es poden prestar per gestió indirecta els serveis que impliquin l'exercici de l'autoritat inherent als poders públics.

     
 • 1944216   gestió interessada <Contractes de l'Administració> gestió interessada
   
     
  • gestió interessada, n f
  • es gestión interesada, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Modalitat del contracte de gestió de serveis públics en què l'Administració pública i el contractista participen en els resultats de l'explotació d'un servei públic en la proporció que s'estableixi en el contracte.