Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 1944441   habilitació <Personal al servei de l'Administració> habilitació
   
     
  • habilitació, n f
  • es habilitación, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Autorització conferida a un organisme o un funcionari perquè puguin exercir funcions que no els són pròpies.

     
 • 1944483   habilitació <Personal al servei de l'Administració> habilitació
   
     
  • habilitació, n f
  • es habilitación, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Autorització conferida a determinats cossos de funcionaris perquè els seus membres es puguin presentar als concursos de places reservades exclusivament a aquests cossos.

     
 • 1944147   habilitació <Activitat administrativa> habilitació
   
     
  • autorització administrativa, n f
  • habilitació, n f
  • llicència, n f sin. compl.
  • permís, n m sin. compl.
  • es autorización administrativa, n f
  • es habilitación, n f
  • es licencia, n f
  • es permiso, n m

  <Activitat administrativa>

  Acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques habiliten un particular perquè pugui dur a terme una activitat determinada, havent comprovat prèviament que aquesta activitat s'ajusta als requisits previstos per la normativa aplicable i havent valorat l'interès públic afectat.

  Nota: La denominació llicència es fa servir preferentment en l'àmbit local.

     
 • 1944595   habitatge amb protecció oficial <Urbanisme> habitatge amb protecció oficial
   
     
  • habitatge protegit, n m
  • habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
  • habitatge social, n m sin. compl.
  • es vivienda con protección oficial, n f
  • es vivienda social, n f

  <Urbanisme>

  Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.

     
 • 1944595   habitatge protegit <Urbanisme> habitatge protegit
   
     
  • habitatge protegit, n m
  • habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
  • habitatge social, n m sin. compl.
  • es vivienda con protección oficial, n f
  • es vivienda social, n f

  <Urbanisme>

  Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.

     
 • 1944595   habitatge social <Urbanisme> habitatge social
   
     
  • habitatge protegit, n m
  • habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
  • habitatge social, n m sin. compl.
  • es vivienda con protección oficial, n f
  • es vivienda social, n f

  <Urbanisme>

  Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.

     
 • 1944585   havers <Personal al servei de l'Administració> havers
   
     
  • havers, n m pl
  • es haberes, n m pl

  <Personal al servei de l'Administració>

  Retribució periòdica de serveis prestats per un treballador públic.

     
 • 2751301   homologació <Activitat administrativa> homologació
   
     
  • homologació, n f
  • es homologación, n f

  <Activitat administrativa>

  Procediment administratiu pel qual l'Administració pública, mitjançant una resolució administrativa, reconeix que el prototipus d'un producte compleix tots els requisits establerts reglamentàriament.