Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944871   il·lícit administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> il·lícit administratiu
   
     
  • il·lícit administratiu, n m
  • es ilícito administrativo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acció o omissió contrària a l'ordenament jurídic administratiu.

     
 • 1945126   imposició de servituds <Béns de l'Administració> imposició de servituds
   
     
  • imposició de servituds, n f
  • es imposición de servidumbres, n f

  <Béns de l'Administració>

  Acció de fer suportar al propietari d'una finca una limitació de domini sobre aquesta finca, perquè és contigua a un bé de domini públic.

     
 • 1945324   impost <Activitat administrativa> impost
   
     
  • impost, n m
  • es impuesto, n m

  <Activitat administrativa>

  Tribut exigit sense contraprestació el fet imposable del qual està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.

     
 • 1944138   impugnació d'un acte administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> impugnació d'un acte administratiu
   
     
  • impugnació d'un acte administratiu, n f
  • es impugnación de un acto administrativo, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acció de combatre la validesa o l'eficàcia d'un acte administratiu.

     
 • 1944536   impuls del procediment administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> impuls del procediment administratiu
   
     
  • impuls del procediment administratiu, n m
  • es impulso del procedimiento administrativo, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Conjunt d'activitats administratives que es duen a terme amb l'objectiu de fer avançar un procediment administratiu per cadascun dels seus tràmits.

  Nota: L'impuls del procediment administratiu s'ha de fer d'ofici, en tots els tràmits administratius.

     
 • 1944896   inamovibilitat <Personal al servei de l'Administració> inamovibilitat
   
     
  • inamovibilitat, n f
  • es inamovilidad, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Qualitat de la condició de funcionari de carrera de no poder ser retirada a aquell que la té.

     
 • 1944043   incoació <Procediment administratiu i acte administratiu> incoació
   
     
  • incoació, n f
  • es incoación, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Iniciació d'un procediment administratiu.

     
 • 1944684   incompatibilitat <Personal al servei de l'Administració> incompatibilitat
   
     
  • incompatibilitat, n f
  • es incompatibilidad, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Impossibilitat legal que té un treballador públic d'exercir simultàniament un segon lloc de treball, càrrec o activitat del sector públic, llevat dels supòsits previstos en la legislació aplicable.

     
 • 1944865   indefensió <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració> indefensió
   
     
  • indefensió, n f
  • es indefensión, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració>

  Situació en la qual es troba la part interessada en un procediment administratiu quan se li neguen o limiten, il·legalment, els mitjans de defensa davant l'Administració pública.

     
 • 1945082   indemnització reversional <Garantia patrimonial> indemnització reversional
   
     
  • indemnització reversional, n f
  • es indemnización reversional, n f

  <Garantia patrimonial>

  Preu just que ha de pagar l'expropiat o els seus drethavents a l'Administració pública en cas de reversió expropiatòria, que té en compte el seu valor real i les millores o danys que s'hi han produït.