Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944294   manament <Activitat administrativa> manament
   
     
  • manament, n m
  • ordre, n f
  • es mandamiento, n m
  • es orden, n f

  <Activitat administrativa>

  Acte administratiu que obliga l'administrat a realitzar una activitat determinada.

     
 • 1944529   mancomunitat <Organització administrativa> mancomunitat
   
     
  • mancomunitat, n f
  • es mancomunidad, n f

  <Organització administrativa>

  Associació voluntària de municipis o de províncies per a l'execució d'obres, per a la gestió de serveis en comú i per a altres qüestions de la seva competència.

     
 • 1944850   memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal <Urbanisme> memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal
   
     
  • memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal, n f
  • es memoria de un plan de ordenación urbanística municipal, n f

  <Urbanisme>

  Document preceptiu d'un pla d'ordenació urbanística municipal que, partint de la informació urbanística rellevant per a l'ordenació del territori, analitza les diferents alternatives possibles i justifica el model elegit d'ordenació urbanística.

     
 • 1944851   memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal <Urbanisme> memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal
   
     
  • memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal, n f
  • es memoria social de un plan de ordenación urbanística municipal, n f

  <Urbanisme>

  Document d'avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes d'un pla d'ordenació urbanística municipal en matèria d'habitatge, relatives a les necessitats socials d'accés a l'habitatge.

     
 • 1944844   mèrit <Personal al servei de l'Administració> mèrit
   
     
  • mèrit, n m
  • es mérito, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Element que és objecte de valoració en un procés de promoció o de selecció de personal, d'acord amb les bases de la convocatòria.

  Nota: Segons la Constitució espanyola, la llei ha de regular l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat.

     
 • 1944445   meritar <Dret administratiu general> meritar
   
     
  • meritar, v tr
  • es devengar, v tr

  <Dret administratiu general>

  Tenir dret a una retribució per raó d'un servei o d'una feina.

     
 • 1945106   mesa de contractació <Contractes de l'Administració> mesa de contractació
   
     
  • mesa de contractació, n f
  • es mesa de contratación, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Òrgan col·legiat que assisteix l'òrgan de contractació i que és competent per a valorar les ofertes en un procediment d'adjudicació obert, restringit o negociat amb publicitat, llevat que la competència per contractar correspongui a una junta de contractació.

     
 • 1945233   mesa de diàleg competitiu <Contractes de l'Administració> mesa de diàleg competitiu
   
     
  • mesa de diàleg competitiu, n f
  • es mesa de diálogo competitivo, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Mesa de contractació constituïda en un procediment de diàleg competitiu, de la qual formen part persones especialment qualificades en la matèria objecte del contracte.

     
 • 1945141   mesura cautelar <Control de l'Administració> mesura cautelar
   
     
  • mesura cautelar, n f
  • es medida cautelar, n f

  <Control de l'Administració>

  Mesura que una part en un procés contenciós administratiu demana en un moment qualsevol del procés per assegurar l'efectivitat d'una sentència.

  Nota: 1. L'exemple més habitual de mesura cautelar és la suspensió de l'acte administratiu. 2. Les mesures cautelars es poden sol·licitar també en la via administrativa.

     
 • 1945254   mesura provisional <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració> mesura provisional
   
     
  • mesura provisional, n f
  • es medida provisional, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració>

  Mesura que, una vegada iniciat un procediment administratiu, l'òrgan administratiu competent per a resoldre'l pot adoptar fonamentadament, d'ofici o a instància de part, per assegurar l'eficàcia de la resolució.

  Nota: 1. En cas d'urgència, l'òrgan administratiu pot adoptar les mesures provisionals abans d'iniciar el procediment administratiu, en els supòsits previstos expressament per una norma amb rang de llei, que s'han de confirmar, modificar o aixecar en l'acord d'iniciació del procediment. 2. Si no s'inicia el procediment administratiu en el termini de quinze dies després de l'adopció d'aquestes mesures o si l'acord d'iniciació no conté un pronunciament exprés, les mesures provisionals queden sense efecte.