Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945143   objecte d'un procés contenciós administratiu <Control de l'Administració> objecte d'un procés contenciós administratiu
   
     
  • objecte d'un procés contenciós administratiu, n m
  • es objeto de un proceso contencioso-administrativo, n m

  <Control de l'Administració>

  Pretensió que plantegen les parts en relació amb l'activitat administrativa que s'impugna en un procés contenciós administratiu.

     
 • 1944954   obligació d'edificar <Urbanisme> obligació d'edificar
   
     
  • obligació d'edificar, n f
  • es obligación de edificar, n f

  <Urbanisme>

  Obligació que té el propietari d'un solar d'iniciar la construcció d'un edifici, i d'acabar-la en el termini fixat per la llicència municipal, si està situat en un sector, un polígon o una àrea concreta determinats pel planejament urbanístic.

     
 • 2750266   obligació de servei públic <Activitat administrativa> obligació de servei públic
   
     
  • obligació de servei públic, n f
  • es obligación de servicio público, n f

  <Activitat administrativa>

  Obligació específica que el poder públic imposa al proveïdor d'un servei amb la finalitat de garantir uns objectius d'interès públic determinats.

  Nota: Per exemple, en l'àmbit del transport, en les rutes aèries entre les Illes Balears, l'establiment d'unes condicions determinades de prestació del servei.

     
 • 1944835   obligació pecuniària <Dret administratiu general> obligació pecuniària
   
     
  • obligació pecuniària, n f
  • es obligación pecuniaria, n f

  <Dret administratiu general>

  Obligació que consisteix en el lliurament d'una suma de diners.

     
 • 1944211   obres públiques <Activitat administrativa> obres públiques
   
     
  • obres públiques, n f pl
  • es obras públicas, n f pl

  <Activitat administrativa>

  Obres d'ús i d'aprofitament general i construccions destinades a serveis que vagin a càrrec d'organismes de l'Administració pública.

     
 • 1944802   ocupació <Béns de l'Administració> ocupació
   
     
  • ocupació, n f
  • es ocupación, n f

  <Béns de l'Administració>

  Ús privatiu anormal del domini públic, que requereix una concessió, una autorització o un contracte formalitzat d'acord amb la legislació de contractes del sector públic.

  Nota: Per exemple, un quiosc sobre la via pública.

     
 • 1944679   ocupació directa <Béns de l'Administració> ocupació directa
   
     
  • ocupació directa, n f
  • es ocupación directa, n f

  <Béns de l'Administració>

  Obtenció de terrenys afectats pel planejament urbanístic que s'han d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic, que comporta el reconeixement de l'administració pública actuant del dret dels propietaris a participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon d'actuació concret.

     
 • 1944449   ocupació temporal <Béns de l'Administració> ocupació temporal
   
     
  • ocupació temporal, n f
  • es ocupación temporal, n f

  <Béns de l'Administració>

  Ocupació de terrenys propietat d'un particular que fa una administració pública temporalment per portar-hi a terme determinades activitats regulades legalment.

     
 • 1944836   ocupar <Personal al servei de l'Administració> ocupar
   
     
  • ocupar, v tr
  • es ocupar, v tr

  <Personal al servei de l'Administració>

  Prendre possessió d'un lloc de treball o d'un càrrec.

     
 • 1944582   oferta d'ocupació pública <Personal al servei de l'Administració> oferta d'ocupació pública
   
     
  • oferta d'ocupació pública, n f
  • es oferta de empleo público, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Instrument de planificació de recursos humans que una administració pública aprova i publica anualment per donar a conèixer les necessitats de recursos humans i les places vacants que sortiran a convocatòria pública.