Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945273   padró municipal <Organització administrativa> padró municipal
   
     
  • padró municipal, n m
  • es padrón municipal, n m

  <Organització administrativa>

  Registre administratiu, gestionat per un ajuntament, format per un conjunt organitzat de dades de caràcter personal de les persones que resideixen en un terme municipal en un moment determinat.

  Nota: 1. La inscripció en el padró municipal atorga la condició de veí, i també determinats drets que reconeix la legislació vigent. 2. Les dades del padró municipal permeten als ajuntaments elaborar les polítiques públiques.

     
 • 1944613   parcel·la <Urbanisme> parcel·la
   
     
  • parcel·la, n f
  • es parcela, n f

  <Urbanisme>

  Unitat de terreny, tant en medi rural com urbà, definida per uns límits i un propietari, que constitueix una unitat registral.

     
 • 1944632   parcel·lació <Urbanisme> parcel·lació
   
     
  • parcel·lació, n f
  • divisió parcel·lària, n f sin. compl.
  • es división parcelaria, n f
  • es parcelación, n f

  <Urbanisme>

  Divisió del sòl en parcel·les.

     
 • 1944515   parcel·lació urbanística <Urbanisme> parcel·lació urbanística
   
     
  • parcel·lació urbanística, n f
  • es parcelación urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Parcel·lació simultània o successiva de terrenys que pot donar lloc a la constitució d'un nucli de població.

     
 • 1945137   part demandada <Control de l'Administració> part demandada
   
     
  • demandat | demandada, n m, f
  • part demandada, n f
  • es demandado | demandada, n m, f
  • es parte demandada, n f

  <Control de l'Administració>

  Administració pública o institució autora d'una activitat administrativa contra la qual s'interposa una demanda o un recurs, o persona o entitat els drets o els interessos legítims de la qual poden resultar afectats per l'estimació de les pretensions del demandant.

     
 • 1945136   part demandant <Control de l'Administració> part demandant
   
     
  • demandant, n m, f
  • part demandant, n f
  • es demandante, n m, f
  • es parte demandante, n f

  <Control de l'Administració>

  Persona que exercita una pretensió respecte d'una determinada activitat administrativa subjecta al dret administratiu per impugnar-la o per provocar-ne la realització.

     
 • 1944474   partionament <Béns de l'Administració> partionament
   
     
  • atermenament, n m
  • delimitació, n f sin. compl.
  • partionament, n m sin. compl.
  • es deslinde, n m

  <Béns de l'Administració>

  Acte administratiu pel qual es determina la línia divisòria entre un bé immoble del patrimoni d'una administració pública i un bé immoble que pertany a tercers, quan els límits són imprecisos o hi ha indicis d'usurpació.

  Nota: L'atermenament es duu a terme mitjançant un procediment administratiu impulsat d'ofici o per les persones interessades.

     
 • 1945017   patrimoni arquitectònic <Béns de l'Administració> patrimoni arquitectònic
   
     
  • patrimoni arquitectònic, n m
  • es patrimonio arquitectónico, n m

  <Béns de l'Administració>

  Conjunt d'edificis d'interès arquitectònic que resten subjectes a una legislació especial que en garanteix la conservació i protecció.

     
 • 1945018   patrimoni cultural <Béns de l'Administració> patrimoni cultural
   
     
  • patrimoni cultural, n m
  • patrimoni històric, n m sin. compl.
  • es patrimonio cultural, n m
  • es patrimonio histórico, n m

  <Béns de l'Administració>

  Conjunt de tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura que pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, i dels béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques.

  Nota: La denominació patrimoni cultural és pròpia de la legislació catalana i la denominació patrimoni històric és pròpia de la legislació espanyola.

     
 • 1944472   patrimoni de les administracions públiques <Béns de l'Administració> patrimoni de les administracions públiques
   
     
  • patrimoni de les administracions públiques, n m
  • patrimoni públic, n m sin. compl.
  • es patrimonio de las administraciones públicas, n m
  • es patrimonio público, n m

  <Béns de l'Administració>

  Conjunt de béns i drets que són d'una administració pública, siguin quins siguin la naturalesa i el títol d'adquisició.