Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944392   sala contenciosa administrativa <Control de l'Administració> sala contenciosa administrativa
   
     
  • sala contenciosa administrativa, n f
  • es sala de lo contencioso-administrativo, n f

  <Control de l'Administració>

  Sala d'un tribunal formada per diversos magistrats que coneix dels assumptes contenciosos administratius que són de la seva competència.

  Nota: 1. Tenen sales contencioses administratives els tribunals superiors de justícia, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. 2. Una sala contenciosa administrativa s'organitza en seccions.

     
 • 1944247   sanció administrativa <Activitat administrativa> sanció administrativa
   
     
  • sanció administrativa, n f
  • es sanción administrativa, n f

  <Activitat administrativa>

  Acte administratiu pel qual una administració pública imposa a un administrat una multa o el priva d'un dret mitjançant un procediment administratiu sancionador, com a conseqüència de ser autor o responsable d'una infracció administrativa.

     
 • 1944305   sanció disciplinària <Personal al servei de l'Administració> sanció disciplinària
   
     
  • sanció disciplinària, n f
  • es sanción disciplinaria, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Sanció administrativa imposada a un treballador públic com a conseqüència de ser autor o responsable d'una falta disciplinària prevista en una llei de les Corts Generals, en una llei de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma corresponent o en un conveni col·lectiu, en el cas del personal laboral.

  Nota: Una sanció disciplinària pot ser la separació del servei dels funcionaris, l'acomiadament del personal laboral, la suspensió ferma de funcions, o de feina i sou, el trasllat forçós, amb canvi de localitat de residència o sense, el demèrit, l'advertència o qualsevol altra mesura que s'estableixi legalment.

     
 • 1944057   sanció econòmica <Activitat administrativa> sanció econòmica
   
     
  • sanció pecuniària, n f
  • multa, n f sin. compl.
  • sanció econòmica, n f sin. compl.
  • es multa, n f
  • es sanción económica, n f
  • es sanción pecuniaria, n f

  <Activitat administrativa>

  Sanció administrativa que comporta el pagament d'una determinada quantitat de diners.

     
 • 1944057   sanció pecuniària <Activitat administrativa> sanció pecuniària
   
     
  • sanció pecuniària, n f
  • multa, n f sin. compl.
  • sanció econòmica, n f sin. compl.
  • es multa, n f
  • es sanción económica, n f
  • es sanción pecuniaria, n f

  <Activitat administrativa>

  Sanció administrativa que comporta el pagament d'una determinada quantitat de diners.

     
 • 1945076   sanció rescissòria <Activitat administrativa> sanció rescissòria
   
     
  • sanció rescissòria, n f
  • es sanción rescisoria, n f

  <Activitat administrativa>

  Sanció administrativa que consisteix a deixar sense efecte, de manera temporal o definitiva, un acte administratiu favorable a la persona sancionada.

     
 • 1944081   secció <Organització administrativa> secció
   
     
  • secció, n f
  • es sección, n f

  <Organització administrativa>

  Unitat administrativa inferior al servei i que pot estar integrada per diversos negociats.

     
 • 1944492   secretaria d'estat <Organització administrativa> secretaria d'estat
   
     
  • secretaria d'estat, n f
  • es secretaría de estado, n f

  <Organització administrativa>

  Òrgan directiu d'un ministeri que dirigeix i coordina les direccions generals que en depenen i que respon davant del ministre de l'execució dels objectius fixats.

     
 • 1945385   secretaria general <Organització administrativa> secretaria general
   
     
  • secretaria general, n f
  • es secretaría general, n f

  <Organització administrativa>

  Òrgan directiu d'un departament que exerceix les funcions que el conseller li delega, entre elles la de representar el departament, i totes les altres que estableix la legislació.

     
 • 1944090   secretaria general <Organització administrativa> secretaria general
   
     
  • secretaria general, n f
  • es secretaría general, n f

  <Organització administrativa>

  Òrgan directiu d'un ministeri que exerceix les competències que se li atribueixen sobre un sector d'activitat administrativa determinat.