Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2701388   targeta d'identitat d'estranger <Activitat administrativa> targeta d'identitat d'estranger
   
     
  • targeta d'identitat d'estranger, n f
  • es tarjeta de identidad de extranjero, n f

  <Activitat administrativa>

  Document que acredita la identitat i la situació a l'Estat espanyol d'un ciutadà estranger que té un visat o una autorització per quedar-s'hi durant un període de més de sis mesos.

     
 • 1944300   tarifa <Activitat administrativa> tarifa
   
     
  • tarifa, n f
  • es tarifa, n f

  <Activitat administrativa>

  Preu estipulat que ha de satisfer un usuari per un servei públic.

     
 • 1945418   taula de negociació <Personal al servei de l'Administració> taula de negociació
   
     
  • taula de negociació, n f
  • es mesa de negociación, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Comissió constituïda per representants dels funcionaris públics i de l'Administració pública que té la finalitat d'arribar a un acord en matèria de condicions de treball i ocupació.

     
 • 1944299   taxa <Activitat administrativa> taxa
   
     
  • taxa, n f
  • es tasa, n f

  <Activitat administrativa>

  Tribut el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin a l'obligat tributari, l'afectin o el beneficiïn de manera particular, quan els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per als obligats tributaris o no els presti o els dugui a terme el sector privat.

  Nota: S'entén que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret públic quan es porten a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat correspon a un ens públic.

     
 • 1944545   teoria de l'equivalència de les condicions <Garantia patrimonial> teoria de l'equivalència de les condicions
   
     
  • teoria de l'equivalència de les condicions, n f
  • es teoría de la equivalencia de las condiciones, n f

  <Garantia patrimonial>

  Teoria segons la qual tots els factors causals concorrents en la producció d'un dany impliquen la responsabilitat dels seus agents.

     
 • 1944546   teoria de la causalitat adequada <Garantia patrimonial> teoria de la causalitat adequada
   
     
  • teoria de la causalitat adequada, n f
  • es teoría de la causalidad adecuada, n f

  <Garantia patrimonial>

  Teoria segons la qual una administració pública respon d'un dany produït pel funcionament d'un servei públic, encara que hi concorrin altres causes.

     
 • 1944544   teoria de la causalitat exclusiva <Garantia patrimonial> teoria de la causalitat exclusiva
   
     
  • teoria de la causalitat exclusiva, n f
  • es teoría de la causalidad exclusiva, n f

  <Garantia patrimonial>

  Teoria segons la qual una administració pública només respon d'un dany si la seva única causa ha estat el funcionament d'un servei públic.

     
 • 1944230   teoria de les nul·litats <Procediment administratiu i acte administratiu> teoria de les nul·litats
   
     
  • teoria de les nul·litats, n f
  • es teoría de las nulidades, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Teoria que determina que els actes administratius o els negocis jurídics que infringeixen l'ordenament jurídic han de ser sancionats amb la pèrdua de la seva validesa i eficàcia.

  Nota: La teoria de les nul·litats distingeix dos tipus de vicis: els que determinen la nul·litat de ple dret i els que determinen l'anul·labilitat.

     
 • 1944160   terme <Procediment administratiu i acte administratiu> terme
   
     
  • terme, n m
  • es término, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Moment a partir del qual comença o cessa l'eficàcia d'un acte administratiu o a partir del qual comença a comptar el termini per a dur a terme alguna actuació d'una administració pública.

     
 • 1944402   terme <Procediment administratiu i acte administratiu> terme
   
     
  • termini, n m
  • terme, n m sin. compl.
  • es plazo, n m
  • es término, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Temps assenyalat per a alguna cosa, especialment per a la finalització d'un procediment o d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per a la interposició d'una demanda, un recurs, un escrit, etc.