Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944279   unitat administrativa <Organització administrativa> unitat administrativa
   
     
  • unitat administrativa, n f
  • es unidad administrativa, n f

  <Organització administrativa>

  Conjunt de llocs de treball que depenen funcionalment i orgànicament d'un mateix cap, que representa l'element organitzatiu bàsic de l'estructura orgànica d'una administració pública.

     
 • 1944939   unitat d'actuació <Urbanisme> unitat d'actuació
   
     
  • unitat d'actuació urbanística, n f
  • unitat d'actuació, n f sin. compl.
  • es unidad de actuación, n f
  • es unidad de actuación urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Superfície de sòl delimitada per a l'execució d'un pla d'ordenació urbanística municipal o un programa d'actuació urbanística municipal que s'estableix quan no es poden complir les condicions per a determinar un polígon o quan no es tracta d'actuacions aïllades, i que permet almenys la distribució justa entre els propietaris de les càrregues i els beneficis derivats del planejament urbanístic.

     
 • 1944939   unitat d'actuació urbanística <Urbanisme> unitat d'actuació urbanística
   
     
  • unitat d'actuació urbanística, n f
  • unitat d'actuació, n f sin. compl.
  • es unidad de actuación, n f
  • es unidad de actuación urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Superfície de sòl delimitada per a l'execució d'un pla d'ordenació urbanística municipal o un programa d'actuació urbanística municipal que s'estableix quan no es poden complir les condicions per a determinar un polígon o quan no es tracta d'actuacions aïllades, i que permet almenys la distribució justa entre els propietaris de les càrregues i els beneficis derivats del planejament urbanístic.

     
 • 1944652   unitat d'execució <Urbanisme> unitat d'execució
   
     
  • unitat d'execució, n f
  • es unidad de ejecución, n f

  <Urbanisme>

  Superfície de sòl urbà en la qual un pla d'ordenació urbanística municipal preveu alguna actuació edificatòria.

  Nota: Una unitat d'execució es considera sòl urbà no consolidat.

     
 • 1945395   urbanisme <Urbanisme> urbanisme
   
     
  • urbanisme, n m
  • es urbanismo, n m

  <Urbanisme>

  Conjunt d'instruments i de tècniques d'ordenació del territori i de la seva transformació física, mitjançant els processos d'edificació i d'urbanització del sòl.

     
 • 1945061   urbanisme participatiu <Urbanisme> urbanisme participatiu
   
     
  • urbanisme participatiu, n m
  • es urbanismo participativo, n m

  <Urbanisme>

  Planejament urbanístic que comporta la col·laboració entre els tècnics i els usuaris afectats per una actuació urbanística.

  Nota: L'Administració pública promou la participació ciutadana en projectes urbanístics mitjançant audiències públiques, pàgines web on es poden consultar els expedients urbanístics i presentar suggeriments, etc.

     
 • 1944503   urbanització <Urbanisme> urbanització
   
     
  • urbanització, n f
  • es urbanización, n f

  <Urbanisme>

  Transformació del sòl rural en sòl urbà, mitjançant les obres necessàries de condicionament i preparació per a l'ús urbà.

     
 • 1944505   urbanització bàsica <Urbanisme> urbanització bàsica
   
     
  • urbanització bàsica, n f
  • es urbanización básica, n f

  <Urbanisme>

  Urbanització que comprèn les obres relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials i d'aigües residuals i les actuacions relacionades amb la depuració d'aigües residuals, la compactació i anivellament de terrenys destinats a carrers i vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.

     
 • 1944734   ús anormal <Béns de l'Administració> ús anormal
   
     
  • ús anormal, n m
  • es uso anormal, n m

  <Béns de l'Administració>

  Ús d'un bé de domini públic amb una finalitat diferent de l'habitual.

  Nota: Per exemple, utilitzar la platja o utilitzar el carrer per rodar-hi un anunci publicitari és un ús anormal de la platja o del carrer.

     
 • 1944467   ús comú <Béns de l'Administració> ús comú
   
     
  • ús comú, n m
  • es uso común, n m

  <Béns de l'Administració>

  Ús d'un bé de domini públic que correspon indistintament a qualsevol ciutadà, de manera que l'ús que en fa una persona no n'impedeix l'ús a les altres.

  Nota: L'ús comú pot ser general o especial. L'ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol persona física d'acord amb la naturalesa del bé i sense necessitat d'una qualificació específica. Es considera ús comú especial aquell en què concorren circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o altres de similars, les quals poden determinar la subjecció d'aquest ús a llicència o autorització.