Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944886   validació <Procediment administratiu i acte administratiu> validació
   
     
  • validació, n f
  • es validación, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acció d'un òrgan d'una administració pública d'esmenar els vicis que presenta un acte administratiu anul·lable i declarar-ne la plena eficàcia.

     
 • 1944257   validesa de l'acte administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> validesa de l'acte administratiu
   
     
  • validesa de l'acte administratiu, n f
  • es validez del acto administrativo, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Qualitat d'un acte administratiu de ser vàlid perquè en són correctes els elements essencials.

     
 • 1944947   valor cadastral <Urbanisme> valor cadastral
   
     
  • valor cadastral, n m
  • es valor catastral, n m

  <Urbanisme>

  Valor que una administració pública atribueix a una finca urbana o rústica, i que pren com a referència en actuacions de caràcter fiscal o d'una altra naturalesa.

     
 • 1944621   valor de repercussió <Urbanisme> valor de repercussió
   
     
  • valor de repercussió, n m
  • es valor de repercusión, n m

  <Urbanisme>

  Valor de mercat del sòl on està situat un immoble, determinat pels metres quadrats i l'ús que s'hi pot donar d'acord amb el planejament urbanístic.

     
 • 1944453   valor de substitució <Garantia patrimonial> valor de substitució
   
     
  • valor de substitució, n m
  • es valor de sustitución, n m

  <Garantia patrimonial>

  Quantificació, d'acord amb el valor de mercat, del que costaria a la persona expropiada obtenir un bé o un dret de característiques similars al que s'ha d'expropiar.

     
 • 1944591   valor teòric <Garantia patrimonial> valor teòric
   
     
  • valor teòric, n m
  • es valor teórico, n m

  <Garantia patrimonial>

  Diferència entre l'actiu real dels títols objecte d'expropiació forçosa i el passiu exigible en l'últim balanç aprovat.

     
 • 1944664   valor urbanístic <Urbanisme> valor urbanístic
   
     
  • valor urbanístic, n m
  • es valor urbanístico, n m

  <Urbanisme>

  Valor d'un sòl d'acord amb la seva qualificació i les facultats urbanístiques adquirides.

     
 • 1944946   valoració urbanística <Urbanisme> valoració urbanística
   
     
  • valoració urbanística, n f
  • es valoración urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Acció de determinar el valor d'un sòl amb uns criteris de taxació objectius establerts per la legislació urbanística.

     
 • 1945212   vegueria <Organització administrativa> vegueria
   
     
  • vegueria, n f
  • es veguería, n f

  <Organització administrativa>

  Divisió territorial amb personalitat jurídica pròpia per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i per a l'organització territorial dels serveis de la Generalitat de Catalunya.

  Nota: Les vegueries estan regulades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

     
 • 1969480   via <Procediment administratiu i acte administratiu> via
   
     
  • via, n f
  • es vía, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Procediment jurídic.