Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 461006   acto jurídico acto jurídico
   
     
  • acte jurídic, n m
  • es acto jurídico
  • fr acte juridique
  • en juridical act

  Fet voluntari que crea, modifica o extingeix relacions de dret, d'acord amb l'ordenament jurídic.

     
 • 460984   acto mortis causa acto mortis causa
   
     
  • acte per causa de mort, n m
  • es acto mortis causa
  • es acto por causa de muerte
  • fr acte à cause de mort
  • fr acte pour cause de mort

  Acte jurídic que tindrà efectes després de la mort de l'atorgant.

     
 • 460984   acto por causa de muerte acto por causa de muerte
   
     
  • acte per causa de mort, n m
  • es acto mortis causa
  • es acto por causa de muerte
  • fr acte à cause de mort
  • fr acte pour cause de mort

  Acte jurídic que tindrà efectes després de la mort de l'atorgant.

     
 • 460895   adición de inventario adición de inventario
   
     
  • addició d'inventari, n f
  • es adición de inventario

  Escriptura d'inventari de béns relictes d'un causant, atorgada per a complementar-ne una altra d'anterior, en la qual es van ometre un o més béns o deutes de l'herència.

     
 • 460802   administrador administrador
   
     
  • administrador | administradora, n m, f
  • es administrador

  Persona que, individualment o de manera conjunta amb d'altres persones, representa una societat civil o mercantil i en regeix els negocis.

     
 • 461014   adopción adopción
   
     
  • adopció, n f
  • es adopción
  • fr adoption

  Lligam jurídic que uneix una persona menor d'edat amb una altra de major de 25 anys i almenys 14 anys més que ella d'una manera pràcticament idèntica a la filiació per naturalesa.

     
 • 460804   agregación agregación
   
     
  • agregació, n f
  • es agregación

  Operació per la qual se separa una part d'una finca registral, la cabuda de la qual queda reduïda, per a addicionar-la a una altra finca registral contigua.

     
 • 460803   agrupación agrupación
   
     
  • agrupació, n f
  • es agrupación

  Operació per la qual s'uneixen dues o més finques inscrites al registre per a formar una sola i nova finca registral.

     
 • 460930   albacea albacea
   
     
  • marmessor | marmessora, n m, f
  • executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
  • es albacea
  • es ejecutor testamentario
  • fr exécuteur testamentaire

  Persona nomenada pel testador o l'heretant, en testament, codicil o heretament, perquè tingui cura de complir i executar totalment o parcialment la seva darrera voluntat.

     
 • 460931   albacea particular albacea particular
   
     
  • marmessor particular | marmessora particular, n m, f
  • es albacea particular
  • fr exécuteur testamentaire désigné à titre particulier

  Marmessor que, existint hereu, ha d'acomplir un o més encàrrecs relatius a l'herència o executar disposicions testamentàries o de l'heretament.