Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460993   archivo de protocolos archivo de protocolos
   
     
  • arxiu de protocols, n m
  • es archivo de protocolos

  Arxiu format amb el conjunt de protocols d'un notari i els seus predecessors en una notaria determinada o pel conjunt de protocols de més de 25 anys d'antiguitat dels notaris d'un districte o un territori.

     
 • 460806   archivo histórico de protocolos archivo histórico de protocolos
   
     
  • arxiu històric de protocols, n m
  • es archivo histórico de protocolos

  Conjunt de protocols de més de cent anys d'antiguitat que, sota la responsabilitat del notari arxiver, són a disposició de la societat per a la investigació històrica.

     
 • 460827   arrendador arrendador
   
     
  • arrendador | arrendadora, n m, f
  • es arrendador

  Persona que, a canvi d'una renda o d'un preu, cedeix l'aprofitament d'alguna cosa o bé contracta la realització d'una obra d'altri o la prestació de determinats serveis.

     
 • 460771   arrendamiento arrendamiento
   
     
  • arrendament, n m
  • es arrendamiento
  • fr bail
  • fr location
  • en lease
  • en rental

  Contracte pel qual una persona s'obliga a cedir a una altra una cosa perquè en faci ús per un temps determinat, o bé s'obliga a realitzar-li una activitat, un servei o una obra, a canvi del pagament d'una renda o un preu.

     
 • 460770   arrendamiento financiero arrendamiento financiero
   
     
  • arrendament financer, n m
  • lísing, n m
  • es arrendamiento financiero
  • es leasing
  • fr crédit-bail
  • fr leasing
  • en leasing

  Combinació de l'arrendament amb l'opció de compra mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d'un nou bé que substitueixi l'anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.

     
 • 460828   arrendatario arrendatario
   
     
  • arrendatari | arrendatària, n m, f
  • es arrendatario

  Persona que rep l'aprofitament d'alguna cosa o efectua una obra o presta un servei a favor d'altri de qui té dret a percebre una renda o un preu.

     
 • 460830   autorización autorización
   
     
  • autorització, n f
  • es autorización

  Part d'un instrument públic en què consta la dació de fe del notari en relació amb el contingut del document notarial.

     
 • 460897   autorización autorización
   
     
  • autorització, n f
  • es autorización
  • fr autorisation

  Intervenció d'un notari en l'atorgament d'un acte jurídic que dona caràcter públic al document que el conté.

     
 • 460831   autotutela autotutela
   
     
  • autotutela, n f
  • es autotutela

  Acte pel qual una persona, en previsió que pugui estar incapacitada en un futur, nomena un o més tutors i estableix normes per a la cura i l'administració de la seva persona i els seus béns si es produeix la incapacitació.

     
 • 460832   auxiliar auxiliar
   
     
  • auxiliar, n m, f
  • es auxiliar

  Persona empleada del notari que s'ocupa de la confecció de documents poc complexos i generalment amb un contingut estandarditzat.