Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460851   fadiga fadiga
   
     
  • fadiga, n f
  • es fadiga

  Dret de prelació que tenen el titular del cens i el propietari de la finca gravada per a adquirir la finca o el cens, respectivament, quan el seu titular el cedeix a títol onerós pel mateix preu i condicions que s'ha convingut.

     
 • 460836   falsedad falsedad
   
     
  • falsedat, n f
  • es falsedad

  Alteració ideològica o material de la veritat en un element substancial de l'instrument públic, realitzada de manera conscient per un notari, que l'ordenament jurídic tipifica com a delicte.

     
 • 460795   fe de conocimiento fe de conocimiento
   
     
  • fe de coneixement, n f
  • es fe de conocimiento

  Part d'un instrument públic en què el notari identifica les persones que compareixen davant seu.

     
 • 460907   fe pública fe pública
   
     
  • fe pública, n f
  • es fe pública
  • fr certification

  Autoritat legítima atribuïda per l'Estat a notaris, secretaris de jutjats i de tribunals i altres funcionaris, a fi que els documents que autoritzen en deguda forma siguin considerats com a autèntics i el seu contingut sigui tingut per veritable, mentre no es faci prova en contrari en el procediment judicial corresponent.

     
 • 460900   fedatario fedatario
   
     
  • fedatari | fedatària, n m, f
  • es fedatario

  Persona amb autoritat, concedida per la llei, per a donar fe pública, sia judicial, notarial, administrativa o registral.

     
 • 460720   fehaciente fehaciente
   
     
  • fefaent, adj
  • es fehaciente
  • fr digne de foi

  Dit d'un document autoritzat per un notari o una persona investida de fe pública.

     
 • 460839   fiador fiador
   
     
  • fiador | fiadora, n m, f
  • es fiador

  Persona que, per raó d'una fiança, respon subsidiàriament davant d'un o més creditors del compliment de les obligacions, generalment pecuniàries, d'un o més deutors principals.

     
 • 460837   fianza fianza
   
     
  • fiança, n f
  • aval, n m sin. compl.
  • fermança, n f sin. compl.
  • es fianza

  Garantia que ha de constituir el notari a favor de l'Estat, abans de prendre possessió del càrrec, per garantir el compliment de les obligacions que li imposa el seu exercici i especialment la d'enquadernar els protocols en la forma que estableix la llei.

     
 • 460838   fianza fianza
   
     
  • fiança, n f
  • aval, n m sin. compl.
  • fermança, n f sin. compl.
  • es fianza

  Contracte que obliga una persona a respondre subsidiàriament davant d'un o més creditors del compliment de les obligacions, generalment pecuniàries, d'un o més deutors principals.

     
 • 461009   fideicomisario fideicomisario
   
     
  • fideïcomissari | fideïcomissària, n m, f
  • es fideicomisario
  • fr fidéicommissaire

  Persona a favor de la qual s'estableix un fideïcomís.