Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460788   laudemio laudemio
   
     
  • lluïsme, n m
  • alou, n m sin. compl.
  • es laudemio

  Percentatge que el titular d'un immoble gravat amb cens emfitèutic té dret a percebre en cas de transmissió.

  Nota: Alou és una denominació pròpia de l'illa de Mallorca.

     
 • 460770   leasing leasing
   
     
  • arrendament financer, n m
  • lísing, n m
  • es arrendamiento financiero
  • es leasing
  • fr crédit-bail
  • fr leasing
  • en leasing

  Combinació de l'arrendament amb l'opció de compra mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d'un nou bé que substitueixi l'anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.

     
 • 460943   legado legado
   
     
  • llegat, n m
  • es legado
  • fr legs

  Disposició a títol particular per causa de mort que en testament o codicil fa el testador a favor d'una o diverses persones físiques o jurídiques.

     
 • 460952   legalización legalización
   
     
  • legalització, n f
  • es legalización
  • fr légalisation

  Certificació de l'autenticitat d'una signatura d'un notari feta pel degà del col·legi competent, necessària perquè el document faci fe a l'estranger.

     
 • 460956   legatario legatario
   
     
  • legatari | legatària, n m, f
  • es legatario
  • fr légataire

  Persona a favor de la qual s'ha fet un llegat.

     
 • 460926   legítima legítima
   
     
  • llegítima, n f
  • es legítima
  • fr réserve héréditaire

  Dret d'obtenir un valor patrimonial en la successió d'un causant que, per ministeri de la llei, tenen alguns parents.

  Nota: A Catalunya és la quarta part de l'actiu hereditari líquid i correspon als descendents i els pares del causant. A les Illes Balears oscil·la, en funció del nombre i la qualitat dels legitimaris, entre la quarta part i la meitat i correspon, a més dels descendents i pares, al cònjuge supervivent, que té dret a l'usdefruit de l'herència.

     
 • 460970   legitimación de firma legitimación de firma
   
     
  • legitimació de signatura, n f
  • legitimació de firma, n f sin. compl.
  • es legitimación de firma

  Acte pel qual un notari dona fe de l'autenticitat d'una signatura.

     
 • 460949   legitimario legitimario
   
     
  • legitimari | legitimària, n m, f
  • es heredero forzoso
  • es legitimario
  • fr héritier réservataire

  Persona o grup de persones que tenen dret a reclamar la llegítima pel fet d'ésser descendents o ascendents del causant.

     
 • 460798   libro indicador libro indicador
   
     
  • llibre indicador, n m
  • es libro indicador

  Llibre foliat en què s'enregistren les testimoniances i les legitimacions autoritzades per un notari i que no s'han incorporat al protocol, amb una referència a la data i la finalitat de la intervenció.

     
 • 460812   libro-registro libro-registro
   
     
  • llibre registre, n m
  • es libro-registro

  Llibre foliat en què s'enregistren els contractes mercantils estesos en pòlisses intervingudes per un notari.