Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 460850   mandante mandante
   
     
  • mandant, n m, f
  • es mandante

  Persona que encomana a una altra la realització d'un o més negocis i, sovint, li dona el poder d'obrar en nom seu.

     
 • 460937   mandatario mandatario
   
     
  • mandatari | mandatària, n m, f
  • es mandatario
  • fr mandataire

  Persona que té l'encàrrec de realitzar un o més negocis d'una altra i, sovint, en té la representació voluntària.

     
 • 460842   mandato mandato
   
     
  • mandat, n m
  • es mandato

  Contracte per raó del qual el mandatari, amb l'acceptació, s'obliga a gestionar els assumptes que el mandant li ha encomanat.

  Nota: El mandat pot ser representatiu, si el mandant ha atorgat al mandatari la seva representació de manera que aquest actua obertament en representació d'aquell, i ordinari, si el mandatari no adverteix als tercers que actua en interès del mandant.

     
 • 460953   matriz matriz
   
     
  • matriu, n f
  • es matriz
  • fr minute notarial
  • fr original de l'acte

  Original d'una escriptura o acta signada pels compareixents i el notari que aquest conserva en el protocol, de la qual s'extreuen la primera i successives còpies per a lliurar-les als interessats.

     
 • 460796   medianería medianería
   
     
  • arrambatge, n m
  • mitgeria, n f
  • es medianería

  Condomini d'una paret que separa dues finques que pertanyen a propietaris diferents, cadascun dels quals n'ha de pagar les despeses.

     
 • 460947   memoria testamentaria memoria testamentaria
   
     
  • memòria testamentària, n f
  • es memoria testamentaria
  • fr dispositions testamentaires
  • fr mémoire

  Instrucció escrita i signada pel testador en al·lusió a un testament anterior en què ordena disposicions que poden referir-se únicament a diners, joies, robes i parament de casa, o bé a obligacions de moderada importància a càrrec dels hereus o els legataris.

     
 • 460784   minuta minuta
   
     
  • minuta, n f
  • es minuta

  Compte d'honoraris que presenta un notari.

     
 • 460954   minuta minuta
   
     
  • minuta, n f
  • es minuta
  • fr minute

  Esborrany que es fa d'un contracte, d'un acord, etc., en què s'anoten les clàusules o parts essencials, per a copiar-lo després i estendre'l amb les formalitats necessàries.

     
 • 461000   mutualidad notarial mutualidad notarial
   
     
  • mutualitat notarial, n f
  • es mutualidad notarial

  Associació de prestacions mútues d'afiliació obligatòria per als professionals del notariat, que pretén servir bàsicament a pensions i subvencions.