Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460917   ratificación ratificación
   
     
  • ratificació, n f
  • es ratificación
  • es refrendamiento
  • fr ratification

  Declaració de voluntat per la qual una persona confirma els negocis que una altra ha conclòs en nom seu sense autorització prèvia i els assumeix.

     
 • 460767   reconocimiento de deuda reconocimiento de deuda
   
     
  • reconeixement de deute, n m
  • debitori, n m sin. compl.
  • es debitorio
  • es reconocimiento de deuda
  • fr reconnaissance de dette
  • en acknowledgement of a debt

  Acte pel qual el deutor admet l'existència d'una obligació, generalment pecuniària, i de les seves condicions, i s'obliga a complir-la.

     
 • 460779   reconocimiento de filiación reconocimiento de filiación
   
     
  • reconeixement de filiació, n m
  • es reconocimiento de filiación

  Acció per la qual una persona declara la seva paternitat o maternitat respecte d'una altra, amb les formalitats que la llei exigeix.

     
 • 460917   refrendamiento refrendamiento
   
     
  • ratificació, n f
  • es ratificación
  • es refrendamiento
  • fr ratification

  Declaració de voluntat per la qual una persona confirma els negocis que una altra ha conclòs en nom seu sense autorització prèvia i els assumeix.

     
 • 460816   régimen de bienes régimen de bienes
   
     
  • règim de béns, n m
  • es régimen de bienes

  Conjunt de normes que regeixen les relacions patrimonials entre els esposos.

  Nota: Llevat de pacte en capítols matrimonials, a Catalunya i les Illes Balears regeix supletòriament el règim de separació de béns. La constància del règim de béns a les escriptures és imprescindible per a la qualificació dels efectes dels contractes en què són part persones casades.

     
 • 460863   régimen de comunidad de bienes régimen de comunidad de bienes
   
     
  • règim de comunitat de béns, n m
  • es régimen de comunidad de bienes

  Règim de béns en què es consideren comuns els béns que adquireixen els cònjuges durant el matrimoni i, a vegades, també els que eren de cada un en el moment de celebrar el matrimoni o convenir el règim.

  Nota: La comunitat pot ser universal o parcial. En el primer cas, es fan comuns tots els béns que tenien els esposos abans de celebrar el matrimoni o de convenir el règim. Al territori de Tortosa es coneix com a agermanament. En el segon cas pot haver-hi diverses tipologies segons els béns que es facin comuns, que poden ser només les adquisicions a títol onerós, tots els béns mobles preexistents i a més les adquisicions a títol onerós i d'altres, de manera que, a més d'un patrimoni comú, cada cònjuge té un patrimoni privatiu. El règim de comunitat parcial que regula el Codi civil espanyol és el règim de societat de guanys.

     
 • 460978   régimen de gananciales régimen de gananciales
   
     
  • règim de societat de guanys, n m
  • es régimen de gananciales
  • fr société d'acquets

  Règim de béns en què es consideren comuns als dos cònjuges els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni.

     
 • 460864   régimen de participación en las ganancias régimen de participación en las ganancias
   
     
  • règim de participació en els guanys, n m
  • es régimen de participación en las ganancias

  Règim de béns que atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el moment de l'extinció del règim, el dret a participar en els guanys obtinguts per l'altre durant el temps en què el règim ha estat vigent.

  Nota: A les comarques del Camp de Tarragona, el Penedès i el Priorat aquest règim es coneixia amb la denominació associació a compres i millores que es regia pel costum del lloc. Actualment el regula el Codi de família.

     
 • 460979   régimen de separación de bienes régimen de separación de bienes
   
     
  • règim de separació de béns, n m
  • es régimen de separación de bienes

  Règim de béns en què cada cònjuge conserva la titularitat i la lliure disposició dels béns de què era titular abans del matrimoni i dels que adquireix mentre duri.

  Nota: A Catalunya i a les Illes Balears, a manca de pacte, hi són subjectes tots els matrimonis.

     
 • 460997   registro civil registro civil
   
     
  • registre civil, n m
  • es registro civil
  • fr registre des actes de l'état civil
  • en registry office

  Registre públic on consta tot el que es refereix al naixement, el matrimoni, la defunció i la resta d'actes relatius a l'estat civil dels ciutadans d'un estat.