Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460882   acta de protocol·lització acta de protocol·lització
   
     
  • acta de protocol·lització, n f
  • es acta de protocolización
  • fr acte d'inclusion

  Acta en què un notari dona fe que ha examinat un document que s'ha de protocol·litzar i deixa constància que queda unit al protocol amb la indicació del número de folis que conté.

     
 • 460881   acta de referència acta de referència
   
     
  • acta de referència, n f
  • acta de manifestacions, n f sin. compl.
  • es acta de manifestaciones
  • es acta de referencia
  • fr acte de référence

  Acta en què un notari fa constar unes declaracions, un cop identificades les persones que les fan i haver-les advertit del seu valor jurídic.

     
 • 460883   acta de requeriment acta de requeriment
   
     
  • acta de requeriment, n f
  • es acta de requerimiento
  • fr acte d'intimation

  Acta de notificació que conté la intimació a una persona perquè adopti una determinada actitud o faci un determinat acte.

     
 • 460884   acta de tramesa de documents per correu acta de tramesa de documents per correu
   
     
  • acta de tramesa de documents per correu, n f
  • es acta de remisión de documentos por correo

  Acta que acredita el contingut d'una carta o d'un document que es transmet per correu, la data de lliurament a l'oficina postal i, si escau, l'expedició del resguard d'imposició corresponent com a certificat i la recepció per part del notari del justificant de recepció.

     
 • 460877   acta notarial acta notarial
   
     
  • acta notarial, n f
  • es acta notarial
  • fr acte notarié
  • en affidavit
  • en notarial act
  • en notarial deed

  Document autoritzat per un notari competent, amb les solemnitats legals i generalment a instància de part interessada, que documenta i dona fe d'un fet o d'una circumstància que per la seva naturalesa no és matèria de contracte.

     
 • 460942   acte d'última voluntat acte d'última voluntat
   
     
  • acte d'última voluntat, n m
  • es acto de última voluntad
  • fr acte de dernière volonté
  • en last will and testament

  Disposició que fa una persona per a després de la seva mort en relació amb els seus béns o les seves relacions jurídiques personals i familiars.

     
 • 460983   acte entre vius acte entre vius
   
     
  • acte entre vius, n m
  • es acto entre vivos
  • es acto ínter vivos
  • fr acte entre vifs

  Acte jurídic que tindrà efectes durant la vida de l'atorgant.

     
 • 461006   acte jurídic acte jurídic
   
     
  • acte jurídic, n m
  • es acto jurídico
  • fr acte juridique
  • en juridical act

  Fet voluntari que crea, modifica o extingeix relacions de dret, d'acord amb l'ordenament jurídic.

     
 • 460984   acte per causa de mort acte per causa de mort
   
     
  • acte per causa de mort, n m
  • es acto mortis causa
  • es acto por causa de muerte
  • fr acte à cause de mort
  • fr acte pour cause de mort

  Acte jurídic que tindrà efectes després de la mort de l'atorgant.

     
 • 460829   actiu hereditari actiu hereditari
   
     
  • actiu hereditari, n m
  • es activo hereditario

  Conjunt de béns i de drets d'una persona difunta considerat com a objecte de la successió per causa de mort.