Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 461016   cancel·lació d'hipoteca cancel·lació d'hipoteca
   
     
  • cancel·lació d'hipoteca, n f
  • àpoca d'hipoteca, n f sin. compl.
  • es cancelación de hipoteca
  • fr radiation d'hypothèque

  Escriptura en la qual el creditor hipotecari consent l'extinció d'una hipoteca i, generalment, extingeix l'obligació principal garantida.

     
 • 460873   capítols matrimonials capítols matrimonials
   
     
  • capítols matrimonials, n m pl
  • espòlits, n m pl sin. compl.
  • es capitulaciones matrimoniales
  • fr contrat de mariage

  Escriptura en la qual els cònjuges pacten, modifiquen o cessen el règim econòmic matrimonial i, en alguns ordenaments jurídics, convenen pactes successoris.

  Nota: La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.

     
 • 460868   capítols matrimonials capítols matrimonials
   
     
  • capítols matrimonials, n m pl
  • espòlits, n m pl sin. compl.
  • es capitulaciones matrimoniales
  • fr contrat de mariage
  • it convenzioni marimoniali

  Negoci jurídic que s'atorga davant de notari en relació amb el matrimoni o per la seva causa, que permet als cònjuges pactar, modificar o cessar el règim econòmic matrimonial.

  Nota: La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.

     
 • 460790   carta de pagament carta de pagament
   
     
  • àpoca, n f
  • carta de pagament, n f
  • es carta de pago

  Document on el creditor declara haver rebut del deutor allò que aquest li devia.

     
 • 460955   causant causant
   
     
  • causant, n m, f
  • es causante
  • fr auteur
  • fr causant

  Persona física que per causa de la seva mort obre la successió en tot el seu patrimoni.

     
 • 460805   cens cens
   
     
  • cens, n m
  • es censo

  Dret real sobre un immoble d'altri que atorga al titular la facultat de percebre una prestació periòdica anual o pensió que es vincula a l'immoble, que respon del seu pagament.

     
 • 460833   cens emfitèutic cens emfitèutic
   
     
  • cens emfitèutic, n m
  • emfiteusi, n f
  • es censo enfitéutico
  • es enfiteusis

  Dret real de cens que atorga al seu titular, a més del dret a la pensió, els drets de lluïsme i de fadiga.

  Nota: Tradicionalment el cens emfitèutic comportava l'escissió del domini en domini directe, que corresponia al titular del cens, i domini útil, que corresponia al titular de la finca.

     
 • 460772   censal censal
   
     
  • censal, n m
  • es censal

  Obligació de pagar indefinidament una pensió o un cànon anual com a contrapartida d'un capital rebut.

     
 • 460745   censor | censora censor | censora
   
     
  • censor | censora, n m, f
  • es censor

  Persona que forma part de la junta directiva d'un col·legi de notaris.

     
 • 460854   certificació certificació
   
     
  • certificació, n f
  • es certificación

  Document en el qual un notari fa constar, d'acord amb els assentaments dels llibres de registre que custodia, les dades essencials d'un contracte mercantil que es va atorgar amb la seva intervenció o la dels seus antecessors.