Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 461003   emancipació emancipació
   
     
  • emancipació, n f
  • es emancipación
  • fr émancipation

  Acte jurídic pel qual una persona menor adquireix per concessió dels seus pares, amb limitacions, la capacitat d'obrar pròpia d'una persona major d'edat.

     
 • 460833   emfiteusi emfiteusi
   
     
  • cens emfitèutic, n m
  • emfiteusi, n f
  • es censo enfitéutico
  • es enfiteusis

  Dret real de cens que atorga al seu titular, a més del dret a la pensió, els drets de lluïsme i de fadiga.

  Nota: Tradicionalment el cens emfitèutic comportava l'escissió del domini en domini directe, que corresponia al titular del cens, i domini útil, que corresponia al titular de la finca.

     
 • 460786   empriu empriu
   
     
  • empriu, n m
  • es empleo
  • es uso

  Dret a aprofitar o usar una cosa material propietat d'una altra persona, amb una finalitat concreta i limitada.

     
 • 460757   encapçalament encapçalament
   
     
  • encapçalament, n m
  • es encabezamiento

  Primera part d'un instrument públic, que consta del número de protocol, la qualificació de l'instrument i el lloc i la data de l'atorgament.

     
 • 460856   escissió escissió
   
     
  • escissió, n f
  • es escisión

  Modificació d'una societat per la qual se separen una o més parts del seu patrimoni i es transmeten en bloc, sense liquidació i com a universalitat, a una altra o unes altres societats preexistents o de nova creació, les quals se subroguen en tots els drets i obligacions que resulten dels patrimonis que se separen.

     
 • 460886   escriptura escriptura
   
     
  • escriptura, n f
  • es escritura
  • fr acte
  • fr écriture
  • en deed
  • en indenture

  Document autoritzat per un notari competent, amb les solemnitats legals i a instància de part interessada, que documenta un acte jurídic, del qual el notari dona fe, que resta incorporat al protocol i queda sota la salvaguarda dels tribunals.

     
 • 460873   espòlits espòlits
   
     
  • capítols matrimonials, n m pl
  • espòlits, n m pl sin. compl.
  • es capitulaciones matrimoniales
  • fr contrat de mariage

  Escriptura en la qual els cònjuges pacten, modifiquen o cessen el règim econòmic matrimonial i, en alguns ordenaments jurídics, convenen pactes successoris.

  Nota: La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.

     
 • 460868   espòlits espòlits
   
     
  • capítols matrimonials, n m pl
  • espòlits, n m pl sin. compl.
  • es capitulaciones matrimoniales
  • fr contrat de mariage
  • it convenzioni marimoniali

  Negoci jurídic que s'atorga davant de notari en relació amb el matrimoni o per la seva causa, que permet als cònjuges pactar, modificar o cessar el règim econòmic matrimonial.

  Nota: La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.

     
 • 460834   establiment establiment
   
     
  • establiment, n m
  • es establecimiento

  Contracte pel qual la persona propietària d'un immoble, mitjançant la constitució d'un dret de cens que el grava a partir d'aquell moment, en transmet el domini útil i en reté el domini directe.

     
 • 461001   estat civil estat civil
   
     
  • estat civil, n m
  • es estado civil
  • fr état civil
  • fr état matrimonial
  • en marital status

  Qualitat jurídica de la persona per la seva situació en l'ordenament jurídic i que com a tal caracteritza la seva capacitat d'obrar i l'àmbit propi del seu poder i responsabilitat.