Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460961   habilitació habilitació
   
     
  • habilitació, n f
  • es habilitación

  Autorització conferida a un funcionari públic perquè pugui realitzar funcions que en principi no li són pròpies o les pugui realitzar fora del seu àmbit o districte.

     
 • 460871   habitació habitació
   
     
  • habitació, n f
  • estatge, n m sin. compl.
  • es habitación
  • fr habitation

  Dret real essencialment inalienable, constituït a favor d'una o més persones físiques, que comporta la facultat d'ocupar en un immoble aliè la part necessària per a atendre les seves necessitats d'habitatge i les de les persones que hi conviuen, encara que n'augmenti el nombre.

  Nota: Estatge és una denominació pròpia de l'illa de Mallorca.

     
 • 460722   herència herència
   
     
  • herència, n f
  • es herencia
  • fr hérédité

  Conjunt de béns, drets i obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort i que es transmeten a l'hereu.

     
 • 460875   heretament heretament
   
     
  • heretament, n m
  • es heredamiento
  • fr héritage

  Institució contractual d'hereu que s'atorga en capítols matrimonials.

  Nota: Pot ser a favor dels contraents, dels fills del contraents o dels esposos mútuament.

     
 • 460721   heretant heretant
   
     
  • heretant, n m, f
  • es heredante

  Persona que atorga un heretament en favor d'una altra.

     
 • 460924   hereu | hereva hereu | hereva
   
     
  • hereu | hereva, n m, f
  • es heredero
  • fr héritier
  • en heir

  Persona que succeeix el causant d'una herència amb caràcter universal.

     
 • 460948   hereu abintestat | hereva abintestada hereu abintestat | hereva abintestada
   
     
  • hereu legítim | hereva legítima, n m, f
  • hereu abintestat | hereva abintestada, n m, f sin. compl.
  • es abintestato
  • es heredero ab intestato
  • es heredero legítimo
  • fr héritier ab intestat
  • fr héritier légal
  • fr héritier légitime
  • en abintestate heir
  • en heir at law

  Persona que, a manca d'hereu voluntari, és cridada a l'herència per disposició legal.

     
 • 460925   hereu de confiança | hereva de confiança hereu de confiança | hereva de confiança
   
     
  • hereu de confiança | hereva de confiança, n m, f
  • es heredero de confianza

  Persona física designada pel testador perquè doni als béns de l'herència la destinació que aquest li hagi encomanat confidencialment.

     
 • 460948   hereu legítim | hereva legítima hereu legítim | hereva legítima
   
     
  • hereu legítim | hereva legítima, n m, f
  • hereu abintestat | hereva abintestada, n m, f sin. compl.
  • es abintestato
  • es heredero ab intestato
  • es heredero legítimo
  • fr héritier ab intestat
  • fr héritier légal
  • fr héritier légitime
  • en abintestate heir
  • en heir at law

  Persona que, a manca d'hereu voluntari, és cridada a l'herència per disposició legal.

     
 • 460797   hereu per fiduciari | hereva per fiduciari hereu per fiduciari | hereva per fiduciari
   
     
  • hereu per fiduciari | hereva per fiduciari, n m, f
  • es hederero por fiduciario

  Hereu instituït pel cònjuge supervivent o els dos parents més propers entre els seus fills o els seus descendents.