Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460810   identificació identificació
   
     
  • identificació, n f
  • es identificación

  Part d'un instrument públic en què el notari fa constar la identitat de les persones que compareixen davant seu.

     
 • 460801   identificació identificació
   
     
  • identificació, n f
  • es identificación

  Conjunt d'accions que duu a terme un notari per comprovar la identitat de les persones que compareixen davant seu per atorgar un instrument públic.

     
 • 460996   immatriculació immatriculació
   
     
  • immatriculació, n f
  • es inmatriculación
  • fr immatriculation

  Primera inscripció d'una finca en el registre de la propietat, que obre un foli registral.

     
 • 460791   incompatibilitat incompatibilitat
   
     
  • incompatibilitat, n f
  • es incompatibilidad

  Impossibilitat legal que té un notari per a autoritzar documents en què tinguin interès ell o els seus familiars més directes, o que l'afecten quan exerceix un càrrec públic amb categoria de director general o superior.

     
 • 460965   incompatibilitat incompatibilitat
   
     
  • incompatibilitat, n f
  • es incompatibilidad
  • fr incompatibilité

  Impossibilitat legal que té una persona d'exercir simultàniament diferents càrrecs si com a mínim un és públic, per raons polítiques o econòmiques.

     
 • 460962   inhabilitació inhabilitació
   
     
  • inhabilitació, n f
  • es inhabilitación
  • fr interdiction

  Pena consistent en la incapacitació per a exercir càrrecs públics i en la restricció de drets civils o polítics.

     
 • 460756   instrucció de reserves i advertències instrucció de reserves i advertències
   
     
  • instrucció de reserves i advertències, n f
  • es instrucción de reservas y advertencias

  Informació que facilita el notari als atorgants en l'autorització d'un instrument públic per afavorir el compliment de la llei i la comprensió dels efectes i les obligacions que resulten de l'atorgament.

     
 • 460891   instrument públic instrument públic
   
     
  • instrument públic, n m
  • es instrumento público
  • fr document public

  Document autoritzat per un notari, amb les solemnitats legals i a instància de part interessada, que recull un fet o un acte jurídic i que resta incorporat al protocol, així com les còpies autoritzades que se n'expedeixen.

     
 • 460841   intervenció intervenció
   
     
  • intervenció, n f
  • es intervención

  Part d'un instrument públic en què consta que les persones compareixents intervenen en el seu nom o en nom d'altri i, en aquest darrer cas, es justifiquen les seves facultats de representació.

     
 • 460811   intervenció intervenció
   
     
  • intervenció, n f
  • es intervención

  Acte pel qual un notari dona fe que totes o algunes de les persones que atorguen un contracte mercantil l'han signat davant seu i han donat el seu consentiment al contracte en una data determinada.

  Nota: Fins a l'any 2000 aquesta funció corresponia als corredors de comerç.