Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460952   legalització legalització
   
     
  • legalització, n f
  • es legalización
  • fr légalisation

  Certificació de l'autenticitat d'una signatura d'un notari feta pel degà del col·legi competent, necessària perquè el document faci fe a l'estranger.

     
 • 460956   legatari | legatària legatari | legatària
   
     
  • legatari | legatària, n m, f
  • es legatario
  • fr légataire

  Persona a favor de la qual s'ha fet un llegat.

     
 • 460970   legitimació de firma legitimació de firma
   
     
  • legitimació de signatura, n f
  • legitimació de firma, n f sin. compl.
  • es legitimación de firma

  Acte pel qual un notari dona fe de l'autenticitat d'una signatura.

     
 • 460970   legitimació de signatura legitimació de signatura
   
     
  • legitimació de signatura, n f
  • legitimació de firma, n f sin. compl.
  • es legitimación de firma

  Acte pel qual un notari dona fe de l'autenticitat d'una signatura.

     
 • 460949   legitimari | legitimària legitimari | legitimària
   
     
  • legitimari | legitimària, n m, f
  • es heredero forzoso
  • es legitimario
  • fr héritier réservataire

  Persona o grup de persones que tenen dret a reclamar la llegítima pel fet d'ésser descendents o ascendents del causant.

     
 • 460858   liquidació liquidació
   
     
  • liquidació, n f
  • es liquidación

  Conjunt d'operacions que, un cop adoptat l'acord de dissolució d'una societat, tenen la finalitat de cobrar els deutes pendents, pagar els creditors socials, distribuir el patrimoni net resultant entre els socis proporcionalment a la seva participació en la societat, tot extingint la personalitat jurídica d'aquesta.

     
 • 460859   liquidador | liquidadora liquidador | liquidadora
   
     
  • liquidador | liquidadora, n m, f
  • es liquidador

  Persona que s'encarrega d'efectuar les operacions pròpies de la liquidació d'una societat.

     
 • 460770   lísing lísing
   
     
  • arrendament financer, n m
  • lísing, n m
  • es arrendamiento financiero
  • es leasing
  • fr crédit-bail
  • fr leasing
  • en leasing

  Combinació de l'arrendament amb l'opció de compra mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d'un nou bé que substitueixi l'anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.

     
 • 460943   llegat llegat
   
     
  • llegat, n m
  • es legado
  • fr legs

  Disposició a títol particular per causa de mort que en testament o codicil fa el testador a favor d'una o diverses persones físiques o jurídiques.

     
 • 460926   llegítima llegítima
   
     
  • llegítima, n f
  • es legítima
  • fr réserve héréditaire

  Dret d'obtenir un valor patrimonial en la successió d'un causant que, per ministeri de la llei, tenen alguns parents.

  Nota: A Catalunya és la quarta part de l'actiu hereditari líquid i correspon als descendents i els pares del causant. A les Illes Balears oscil·la, en funció del nombre i la qualitat dels legitimaris, entre la quarta part i la meitat i correspon, a més dels descendents i pares, al cònjuge supervivent, que té dret a l'usdefruit de l'herència.