Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460724   negoci jurídic negoci jurídic
   
     
  • negoci jurídic, n m
  • es negocio jurídico

  Acte d'autonomia privada pel qual l'atorgant o els atorgants regulen els seus propis interessos i al qual el dret atribueix efectes jurídics determinats.

     
 • 460843   nomenament nomenament
   
     
  • nomenament, n m
  • es nombramiento

  Acte administratiu amb rang d'ordre de ministre o de conseller en virtut del qual, un cop s'han complert tots els tràmits del procés de selecció que correspon, es faculta el notari per a prendre possessió del seu càrrec i exercir-lo en una població i districte determinats.

     
 • 460844   nota d'obertura nota d'obertura
   
     
  • nota d'obertura, n f
  • es nota de apertura

  Diligència breu que el notari escriu al començament del protocol quan comença l'any o bé quan pren possessió d'una notaria.

     
 • 460890   nota de còpia nota de còpia
   
     
  • nota de còpia, n f
  • es nota de saca

  Diligència breu que el notari que lliura una còpia autoritzada posa en la matriu reproduïda per fer-hi constar l'expedició de la còpia, la persona a instància de qui ha estat autoritzada i la data en què s'ha lliurat.

     
 • 460813   nota de revocació nota de revocació
   
     
  • nota de revocació, n f
  • es nota de revocación

  Diligència breu que el notari que té a càrrec seu un protocol estén en les escriptures de poder o de nomenament de càrrecs que han estat revocades per una altra.

     
 • 460845   nota de tancament nota de tancament
   
     
  • nota de tancament, n f
  • es nota de cierre

  Diligència breu al final del protocol, en la qual es fa constar el nombre d'instruments públics i de folis de què consta, i que escriu el notari quan acaba l'any o el degà o el delegat de districte quan una notaria queda vacant per trasllat, jubilació o defunció de qui n'era titular.

     
 • 460892   notari | notària notari | notària
   
     
  • notari | notària, n m, f
  • es escrivano
  • es notario
  • fr notaire
  • en notary
  • en notary public

  Funcionari que, en règim professional, exerceix la fe pública extrajudicial i redacta i autoritza documents públics, els conserva i n'expedeix còpies, d'acord amb la voluntat expressada per les persones contractants.

  Nota: L'equivalent castellà escrivano és pròpia d'Hispanoamèrica.

     
 • 460994   notari arxiver | notària arxivera notari arxiver | notària arxivera
   
     
  • notari arxiver | notària arxivera, n m, f
  • es archivero de protocolos

  Notari que té la funció de custodiar els protocols de més de vint-i-cinc anys d'antiguitat dels notaris d'un districte i d'expedir les còpies dels instruments públics que s'hi conserven.

     
 • 460846   notari substitut | notària substituta notari substitut | notària substituta
   
     
  • notari substitut | notària substituta, n m, f
  • es notario sustituto

  Notari en exercici que en els casos d'absència, malaltia o incompatibilitat d'un altre notari de la mateixa població o districte, i també en els supòsits en què la notaria queda vacant, autoritza els instruments públics que corresponen al protocol del notari substituït.

  Nota: En els supòsits de substitució per vacant els instruments que autoritza el notari substitut s'incorporen al seu propi protocol.

     
 • 460898   notaria notaria
   
     
  • notaria, n f
  • es escrivanía
  • es notaría
  • fr étude de notaire

  Oficina o despatx on un notari exerceix la seva funció i atén el servei del públic.

  Nota: L'equivalència castellana escrivanía és pròpia d'Hispanoamèrica.