Terminologia notarial

 

 

Aquest diccionari aplega uns tres-cents termes, que són els d'ús més habitual a les notaries, i en presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà. A més dels més característics del món de la notaria, també s'hi inclouen termes que provenen d'altres branques del dret estretament vinculades amb la feina diària del notari, com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.


Es tracta de versió en línia de la Terminologia notarial, elaborada l'any 2004 pel TERMCAT i els col·legis de notaris de les Balears i de Catalunya, amb el suport del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra i dels col·legis abans esmentats.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).


Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Autoria i Edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

 

Darrera actualització: 05-04-2018

 

Aquest diccionari aplega uns tres-cents termes, que són els d'ús més habitual a les notaries, i en presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà. A més dels més característics del món de la notaria, també s'hi inclouen termes que provenen d'altres branques del dret estretament vinculades amb la feina diària del notari, com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.


Es tracta de versió en línia de la Terminologia notarial, elaborada l'any 2004 pel TERMCAT i els col·legis de notaris de les Balears i de Catalunya, amb el suport del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra i dels col·legis abans esmentats.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).


Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Autoria i Edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

 

Darrera actualització: 05-04-2018

 

Los notarios desempeñan desdel siglo XIII una tarea fundamental en nuestra sociedad: son los encargados de redactar y autorizar los documentos oficiales de nuestra actividad privada. Aun así, distintos factores históricos han provocado que la lengua de trabajo en muchas notarías del ámbito lingüístico catalán haya sido durante muchos años exclusivamente el español.

 

Este diccionario, que pretende ser una herramienta que facilite la recuperación del catalán en este ámbito, es la versión en línea de la Terminologia notarial, elaborada en 2004 por TERMCAT y los colegios de notarios de Baleares y Cataluña, con el apoyo del Servicio de Política Lingüística del Gobierno de Andorra y de los colegios anteriormente citados.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia 

 

Recopila y define en catalán 344 términos, que representan los de uso más habitual en las notarías, y presenta sus equivalentes en español. Además de los más característicos del mundo de la notaría, también se incluyen términos procedentes de otros ámbitos del derecho estrechamente vinculados con el trabajo diario del notario como son el derecho civil, el derecho hipotecario o el derecho mercantil.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

 

Última actualitzación: 05-04-2018