Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764334   accessibilitat <Conceptes generals> accessibilitat
   
     
  • accessibilitat, n f
  • es accesibilidad
  • fr accessibilité
  • en accessibility

  <Conceptes generals>

  Qualitat d'un producte o un servei de l'administració electrònica que permet que qualsevol usuari hi accedeixi o l'utilitzi amb independència de les seves limitacions sensorials, motrius, cognitives o socials o dels obstacles tecnològics derivats del context d'ús.

     
 • 2764335   administració electrònica <Conceptes generals> administració electrònica
   
     
  • administració electrònica, n f
  • es administración electrónica
  • es gobierno electrónico
  • fr administration électronique
  • fr cyberadministration
  • fr cybergouvernement
  • en e-administration
  • en e-government
  • en electronic administration
  • en electronic government

  <Conceptes generals>

  Sistema d'administració pública en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per a establir una comunicació bidireccional amb els administrats.

     
 • 2764336   administració pública <Conceptes generals> administració pública
   
     
  • administració pública, n f
  • es administración pública, n f
  • fr administration publique
  • en public administration

  <Conceptes generals>

  Organització dotada amb personalitat jurídica única sota la dependència d'un govern, que té atribuïdes les potestats i els mitjans necessaris per a dur a terme la gestió dels serveis públics i l'execució de les lleis en una esfera política determinada, i l'actuació de la qual està sotmesa a la llei i al dret i subjecta a control jurisdiccional.

     
 • 2764337   algorisme d'encriptació <Seguretat> algorisme d'encriptació
   
     
  • algorisme d'encriptació, n m
  • es algoritmo criptográfico
  • es algoritmo de cifrado
  • es algoritmo de encriptación
  • fr algorithme de chiffrement
  • fr algorithme de cryptage
  • en cryptographic algorithm
  • en encipherment algorithm
  • en encryption algorithm

  <Seguretat>

  Algorisme utilitzat per a codificar informació de manera que sols hi puguin accedir les persones que en coneixen la clau per a descodificar-la.

     
 • 2764338   analfabet digital | analfabeta digital <Conceptes generals> analfabet digital | analfabeta digital
   
     
  • analfabet digital | analfabeta digital, n m, f
  • es analfabeto digital
  • fr analphabète de l'informatique
  • en computer illiterate
  • en digital illiterate

  <Conceptes generals>

  Persona que desconeix les tècniques necessàries per a utilitzar les noves tecnologies.

     
 • 2764339   anàlisi DAFO <Qualitat i planificació estratègica> anàlisi DAFO
   
     
  • anàlisi DAFO, n f
  • es análisis DAFO
  • es análisis FODA
  • fr analyse AFOM
  • fr analyse FFPM
  • en SWOT analysis
  • en TOWS analysis

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Anàlisi d'una organització que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les seves debilitats i fortaleses i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, i que té l'objectiu d'ajudar a triar les estratègies i les tasques més adequades per a assolir la missió.

  Nota: 1. DAFO és la sigla corresponent a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

  Nota: 2. L'anàlisi DAFO dona lloc a una matriu DAFO.

     
 • 2764340   anàlisi de procés <Anàlisi, millora i simplificació de processos> anàlisi de procés
   
     
  • anàlisi de procés, n f
  • es análisis de proceso
  • fr analyse de processus
  • en process analysis

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Conjunt d'operacions basades en la identificació de la seqüència de tasques, l'estructura de les activitats i la documentació associades a un procés, amb l'objectiu de valorar-ne la gestió global i detectar-hi oportunitats de millora.

     
 • 2764341   anàlisi funcional <Anàlisi, millora i simplificació de processos> anàlisi funcional
   
     
  • anàlisi funcional, n f
  • es análisis funcional
  • fr analyse fonctionnelle
  • en functional analysis

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Anàlisi de les funcions principals d'un tràmit administratiu electrònic, amb l'objectiu de valorar la capacitat que presenta en la satisfacció de les necessitats dels usuaris.

     
 • 2764342   analògic -a <Infraestructures tecnològiques> analògic -a
   
     
  • analògic -a, adj
  • es analógico
  • fr analogique
  • en analog

  <Infraestructures tecnològiques>

  Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables contínues i proporcionals a les reals.

     
 • 2764343   arxiu electrònic de documents <Procediment administratiu> arxiu electrònic de documents
   
     
  • arxiu electrònic de documents, n m
  • es archivo electrónico de documentos
  • fr répertoire électronique des documents
  • en electronic document repository

  <Procediment administratiu>

  Arxiu en què es poden emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en els actes administratius, i en què s'han de conservar els documents electrònics que continguin actes administratius que afectin drets o interessos de particulars, per assegurar la identitat i la integritat de la informació que contenen a llarg termini.

  Nota: Un arxiu electrònic de documents ha de disposar de mesures de seguretat que garanteixin, d'una banda, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció i la conservació dels documents emmagatzemats i, de l'altra, la identificació dels usuaris, el control d'accessos i el compliment de les garanties previstes en la legislació de protecció de dades.