Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764385   access right <Seguretat> access right
   
     
  • dret d'accés, n m
  • es derecho de acceso
  • fr droit d'accès
  • en access right
  • en right of access

  <Seguretat>

  Dret que tota persona té a obtenir informació sobre les dades de caràcter personal pròpies que estan en poder d'un tercer, particularment sobre l'origen, el tractament i la finalitat d'aquestes dades i també sobre si han estat o han de ser objecte de cessió de dades.

     
 • 2764334   accessibility <Conceptes generals> accessibility
   
     
  • accessibilitat, n f
  • es accesibilidad
  • fr accessibilité
  • en accessibility

  <Conceptes generals>

  Qualitat d'un producte o un servei de l'administració electrònica que permet que qualsevol usuari hi accedeixi o l'utilitzi amb independència de les seves limitacions sensorials, motrius, cognitives o socials o dels obstacles tecnològics derivats del context d'ús.

     
 • 2764351   administrative burden <Procediment administratiu> administrative burden
   
     
  • càrrega administrativa, n f
  • es carga administrativa
  • fr charge administrative
  • fr fardeau administratif
  • en administrative burden

  <Procediment administratiu>

  Cost administratiu que una organització ha d'assumir només per donar compliment a una obligació d'informació, i que implica una tasca administrativa que no duria a terme en absència de la norma que la preveu.

     
 • 2764370   administrative cost <Procediment administratiu> administrative cost
   
     
  • cost administratiu, n m
  • es coste administrativo
  • fr coût administratif
  • en administrative cost

  <Procediment administratiu>

  Despesa que es genera en una organització a conseqüència de l'obligació prevista en una norma de subministrar informació sobre el seu funcionament o activitat, a l'autoritat pública o tercers, o de tenir disponible una determinada informació

     
 • 2764495   administrative procedure <Procediment administratiu> administrative procedure
   
     
  • tràmit administratiu, n m
  • es trámite administrativo, n m
  • fr procédure administrative
  • en administrative procedure

  <Procediment administratiu>

  Cadascun dels passos o diligències que exigeix un procediment administratiu per a avançar fins a la seva resolució.

     
 • 2769696   administrative procedure <Conceptes generals> administrative procedure
   
     
  • procediment administratiu, n m
  • es procedimiento administrativo
  • fr procédure administrative
  • en administrative procedure

  <Conceptes generals>

  Mitjà a través del qual es forma la voluntat de l'administració pública sobre un assumpte determinat, que es concreta en un conjunt ordenat de tràmits o d'actuacions que ha de seguir una administració pública per adoptar una resolució, en el qual s'ha de garantir, quan escaigui, l'audiència de la persona interessada.

     
 • 2764400   administrative record <Procediment administratiu> administrative record
   
     
  • expedient administratiu, n m
  • es expediente administrativo, n m
  • fr dossier administratif
  • en administrative record

  <Procediment administratiu>

  Conjunt de documents indexats, numerats i ordenats cronològicament corresponents a un procediment administratiu.

     
 • 2764484   administrative simplification <Anàlisi, millora i simplificació de processos> administrative simplification
   
     
  • simplificació administrativa, n f
  • es simplificación administrativa, n f
  • fr simplification administrative
  • en administrative simplification

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Conjunt de mesures que s'adopten per agilitar l'actuació d'una administració pública, amb l'objectiu d'aconseguir una eficàcia i una eficiència més grans sense que això suposi una restricció de les garanties ciutadanes.

  Nota: Les mesures de simplificació administrativa poden ser, per exemple, l'eliminació de tràmits, l'escurçament de terminis o l'establiment de canvis en els procediments administratius.

  Nota: La simplificació administrativa és un objectiu principal de l'administració electrónica, que permet aprofitar l'eficiència que comporta l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

     
 • 2767946   advanced electronic signature <Seguretat> advanced electronic signature
   
     
  • signatura electrònica avançada, n f
  • es firma electrónica avanzada
  • fr signature électronique renforcée
  • en advanced electronic signature

  <Seguretat>

  Signatura electrònica que permet identificar-ne l'autor i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades, que està vinculada de manera única al signant i a les dades a què es refereix, i que ha estat creada per mitjans que el signant manté sota el seu control exclusiu.

     
 • 2764342   analog <Infraestructures tecnològiques> analog
   
     
  • analògic -a, adj
  • es analógico
  • fr analogique
  • en analog

  <Infraestructures tecnològiques>

  Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables contínues i proporcionals a les reals.