Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764344   auditoria <Qualitat i planificació estratègica> auditoria
   
     
  • auditoria, n f
  • es auditoría
  • fr audit
  • en audit

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Examen de la gestió que comprèn una anàlisi sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva del funcionament d'una organització en el seu conjunt o d'alguna de les unitats que la integren, per a determinar en quina mesura es compleixen uns criteris establerts.

  Nota: Segons l'aspecte que s'avaluï, hi ha diversos tipus d'auditories: funcionals, d'organització, financeres, mediambientals, de seguretat i de qualitat, entre d'altres.

     
 • 2764345   autenticació <Seguretat> autenticació
   
     
  • autenticació, n f
  • es autenticación
  • fr authentification
  • en authentication

  <Seguretat>

  Comprovació de l'autenticitat de dades transmeses durant una transacció electrònica.

     
 • 2764346   autenticitat <Seguretat> autenticitat
   
     
  • autenticitat, n f
  • es autenticidad
  • fr authenticité
  • en authenticity

  <Seguretat>

  Qualitat de dades la procedència i la integritat de les quals estan provades.

  Nota: L'autenticitat constitueix una propietat d'un document, que informa que l'autor és realment la persona que hi figura, que el document ha estat creat realment en la data que s'hi fa constar, i que en cap moment se n'ha modificat el context.

     
 • 2769723   autoritat de certificació <Seguretat> autoritat de certificació
   
     
  • autoritat de certificació, n f
  • es autoridad de certificación
  • fr autorité de certification
  • en certification authority

  <Seguretat>

  Autoritat d'un sistema informàtic o una xarxa d'ordinadors que emet i gestiona credencials de seguretat i claus públiques per a l'encriptació i per a la signatura electrònica de missatges o de fitxers.

     
 • 2764347   avaluació <Qualitat i planificació estratègica> avaluació
   
     
  • avaluació, n f
  • es evaluación
  • fr évaluation
  • en appraisal
  • en evaluation

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Examen per comprovar si les accions dutes a terme han produït els efectes esperats i per prendre decisions per a la millora d'un procés, un programa o una organització.