Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764350   cadena de certificats <Seguretat> cadena de certificats
   
     
  • cadena de certificats, n f
  • es cadena de certificados
  • fr chaîne de certificats
  • en certificate chain

  <Seguretat>

  Conjunt de certificats digitals emesos generalment per diferents prestadors de serveis de certificació i relacionats amb un model fiable determinat, que són necessaris per associar una clau pública a un subscriptor.

  Nota: Les cadenes de certificats permeten als empleats públics de dues administracions diferents enviar documents electrònics signats i verificar-ne les signatures electròniques.

     
 • 2764351   càrrega administrativa <Procediment administratiu> càrrega administrativa
   
     
  • càrrega administrativa, n f
  • es carga administrativa
  • fr charge administrative
  • fr fardeau administratif
  • en administrative burden

  <Procediment administratiu>

  Cost administratiu que una organització ha d'assumir només per donar compliment a una obligació d'informació, i que implica una tasca administrativa que no duria a terme en absència de la norma que la preveu.

     
 • 2764352   carta de serveis <Qualitat i planificació estratègica> carta de serveis
   
     
  • carta de serveis, n f
  • es carta de servicios
  • fr charte de service à la clientèle
  • en customer service charter

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Document en què un òrgan administratiu, un organisme o una entitat d'una administració pública informa sobre els serveis que ofereix, els compromisos de qualitat en la prestació i en la relació amb els usuaris i els mecanismes que aquests tenen per fer-li arribar els seus suggeriments o queixes.

     
 • 2764353   catàleg de dades i documents electrònics <Tramitació electrònica> catàleg de dades i documents electrònics
   
     
  • catàleg de dades i documents electrònics, n m
  • es catálogo de datos y documentos electrónicos

  <Tramitació electrònica>

  Relació actualitzada de dades i documents electrònics relatius a ciutadans i organitzacions, que estan en poder de l'administració pública i que els empleats públics poden obtenir per mitjans electrònics per evitar haver-los de demanar als ciutadans i organitzacions.

  Nota: El catàleg de dades i documents electrònics és una eina central del model català d'interoperabilitat, consistent en un sistema organitzatiu, funcional, jurídic i tecnològic comú per a totes les administracions públiques catalanes, que permeti millorar la seva eficiència i eficàcia mitjançant la interoperabilitat dels sistemes d'informació.

     
 • 2764354   certificació <Seguretat> , <Procediment administratiu> certificació
   
     
  • certificació, n f
  • es certificación
  • fr certification
  • en certification

  <Seguretat> , <Procediment administratiu>

  Procediment pel qual una entitat pública o privada acredita mitjançant un certificat que els continguts d'un lloc web o els serveis que ofereix un prestador de serveis de certificació compleixen uns requisits específics.

     
 • 2764355   certificat <Seguretat> certificat
   
     
  • certificat, n m
  • es certificado, n m
  • fr certificat
  • en certificate

  <Seguretat>

  Document emès per un funcionari competent o per una altra persona autoritzada legalment que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten sobretot en arxius o registres.

     
 • 2764356   certificat digital <Seguretat> certificat digital
   
     
  • certificat electrònic, n m
  • certificat digital, n m sin. compl.
  • es certificado digital
  • es certificado electrónico
  • fr certificat électronique
  • fr certificat numérique
  • fr digital certificate
  • en e-certificate
  • en electronic certificate

  <Seguretat>

  Certificat signat electrònicament per una autoritat de certificació, que confirma la identitat del titular d'una signatura electrònica o l'autenticitat de les dades transmeses per mitjà d'una xarxa de telecomunicacions, generalment referents a les claus públiques utilitzades per un usuari en una transacció electrònica.

  Nota: El certificat electrònic permet realitzar un conjunt d'accions de forma segura i amb validesa legal, com ara signar documents electrònics, accedir a llocs web restringits i identificar-se davant l'administració pública.

     
 • 2764356   certificat electrònic <Seguretat> certificat electrònic
   
     
  • certificat electrònic, n m
  • certificat digital, n m sin. compl.
  • es certificado digital
  • es certificado electrónico
  • fr certificat électronique
  • fr certificat numérique
  • fr digital certificate
  • en e-certificate
  • en electronic certificate

  <Seguretat>

  Certificat signat electrònicament per una autoritat de certificació, que confirma la identitat del titular d'una signatura electrònica o l'autenticitat de les dades transmeses per mitjà d'una xarxa de telecomunicacions, generalment referents a les claus públiques utilitzades per un usuari en una transacció electrònica.

  Nota: El certificat electrònic permet realitzar un conjunt d'accions de forma segura i amb validesa legal, com ara signar documents electrònics, accedir a llocs web restringits i identificar-se davant l'administració pública.

     
 • 2764357   cessió de dades <Seguretat> cessió de dades
   
     
  • cessió de dades, n f
  • comunicació de dades, n f sin. compl.
  • es cesión de datos
  • es comunicación de datos
  • fr cession des données
  • fr communication de données
  • en communication of data
  • en disclosure of data

  <Seguretat>

  Transmissió que una persona o una organització fa de dades de caràcter personal a una persona física o jurídica diferent de l'afectada.

     
 • 2764358   cicle de Deming <Qualitat i planificació estratègica> cicle de Deming
   
     
  • cicle de millora contínua, n m
  • cicle de Deming, n m sin. compl.
  • cicle PDCA, n m sin. compl.
  • es ciclo de Deming
  • es ciclo de mejora continua
  • es círculo PDCA
  • fr cycle de Deming
  • fr cycle de Shewhart
  • fr roue de Deming
  • fr cycle PDCA sigla
  • en Deming cycle
  • en Deming wheel
  • en PDCA cycle
  • en Shewhart cycle

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Procediment sistematitzat recurrent de resolució de problemes en quatre passos, que una organització utilitza per a assegurar la millora contínua.

  Nota: La sigla PDCA, present en diverses denominacions, correspon als verbs planificar (en anglès, plan), desenvolupar (en anglès, do), comprovar (en anglès, check) i actuar (en anglès, act), referents a les diferents fases d'aquest procediment.