Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3931958   dada biomètrica <Seguretat> dada biomètrica
   
     
  • dada biomètrica, n f
  • es dato biométrico, n m
  • fr donnée biométrique, n f
  • en biometric datum, n

  <Seguretat>

  Dada especialment protegida, obtinguda a partir d'un tractament tècnic específic, relativa a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona, que permet o confirma la identificació única d'aquesta persona.

  Nota: Són dades biomètriques les imatges facials o les dades dactiloscòpiques, per exemple.

     
 • 2764371   dada de caràcter personal <Seguretat> dada de caràcter personal
   
     
  • dada de caràcter personal, n f
  • dada personal, n f sin. compl.
  • es dato de carácter personal
  • es dato personal
  • fr donnée à caractère personnel
  • fr donnée personnelle
  • en personal datum

  <Seguretat>

  Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

  Nota: 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.

  Nota: 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.

     
 • 2764372   dada especialment protegida <Seguretat> dada especialment protegida
   
     
  • dada especialment protegida, n f
  • es dato especialmente protegido
  • fr donnée spécialement protégée
  • en specially protected datum

  <Seguretat>

  Dada de caràcter personal que, atesa la seva naturalesa, s'ha de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament per no posar en risc la persona interessada.

  Nota: 1. Les dades especialment protegides només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

  Nota: 2. Les dades especialment protegides són aquelles referents a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual, o també a la comissió d'infraccions penals o administratives.

     
 • 3931959   dada genètica <Seguretat> dada genètica
   
     
  • dada genètica, n f
  • es dato genético, n m
  • fr donnée génétique, n f
  • en genetic datum, n

  <Seguretat>

  Dada especialment protegida, obtinguda a partir de l'anàlisi d'una mostra biològica, relativa a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona, que proporciona informació única sobre la seva fisiologia o salut.

     
 • 2764371   dada personal <Seguretat> dada personal
   
     
  • dada de caràcter personal, n f
  • dada personal, n f sin. compl.
  • es dato de carácter personal
  • es dato personal
  • fr donnée à caractère personnel
  • fr donnée personnelle
  • en personal datum

  <Seguretat>

  Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

  Nota: 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.

  Nota: 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.

     
 • 2764373   declaració responsable <Procediment administratiu> declaració responsable
   
     
  • declaració responsable, n f
  • es declaración responsable, n f
  • fr énoncé de responsabilité
  • en statement of responsibility

  <Procediment administratiu>

  Document en què una persona manifesta i subscriu que compleix uns requisits per a accedir al reconeixement d'un dret o una facultat o per a excercir-los, que disposa de la documentació acreditativa i que els continuarà complint durant el període inherent a aquest reconeixement o aquest exercici.

  Nota: 1. Una declaració responsable ha d'incloure les dades relatives a la identificació de la persona que la subscriu i els requisits establerts.

  Nota: 2. La presentació d'una declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública competent per a comprovar la conformitat de les dades.

     
 • 2764374   desencriptació <Seguretat> desencriptació
   
     
  • desencriptació, n f
  • desxifratge, n m
  • es desciframiento
  • es desencriptación
  • fr déchiffrement
  • fr décryptage
  • en decipherment
  • en decryption

  <Seguretat>

  Interpretació d'un text codificat.

     
 • 2764374   desxifratge <Seguretat> desxifratge
   
     
  • desencriptació, n f
  • desxifratge, n m
  • es desciframiento
  • es desencriptación
  • fr déchiffrement
  • fr décryptage
  • en decipherment
  • en decryption

  <Seguretat>

  Interpretació d'un text codificat.

     
 • 2764375   digital <Infraestructures tecnològiques> digital
   
     
  • digital, adj
  • es digital
  • fr numérique
  • en digital

  <Infraestructures tecnològiques>

  Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables discretes, sobretot les de tipus binari.

  Nota: Per extensió, digital s'aplica a les dades representades, transmeses o emmagatzemades per mitjà d'aquest sistema.

     
 • 2764376   digitalització <Infraestructures tecnològiques> digitalització
   
     
  • digitalització, n f
  • conversió analògica-digital, n f sin. compl.
  • es conversión analógica-digital
  • es digitalización
  • fr conversion analogique-numérique
  • fr numérisation
  • en analog-to-digital conversion
  • en digitization
  • en digitizing

  <Infraestructures tecnològiques>

  Conversió d'una representació analògica en una representació digital.