Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764371   dada de caràcter personal <Seguretat> dada de caràcter personal
   
     
  • dada de caràcter personal, n f
  • es dato de carácter personal
  • fr donnée à caractère personnel
  • en personal datum

  <Seguretat>

  Tota informació referent a una persona física identificada o identificable.

     
 • 2764372   dada especialment protegida <Seguretat> dada especialment protegida
   
     
  • dada especialment protegida, n f
  • es dato especialmente protegido
  • fr donnée spécialement protégée
  • en specially protected datum

  <Seguretat>

  Dada de caràcter personal referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual, o també a la comissió d'infraccions penals o administratives.

  Nota: Les dades especialment protegides només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

     
 • 2764373   declaració responsable <Procediment administratiu> declaració responsable
   
     
  • declaració responsable, n f
  • es declaración responsable, n f
  • fr énoncé de responsabilité
  • en statement of responsibility

  <Procediment administratiu>

  Document en què una persona manifesta i subscriu que compleix uns requisits per a accedir al reconeixement d'un dret o una facultat o per a excercir-los, que disposa de la documentació acreditativa i que els continuarà complint durant el període inherent a aquest reconeixement o aquest exercici.

  Nota: 1. Una declaració responsable ha d'incloure les dades relatives a la identificació de la persona que la subscriu i els requisits establerts.

  Nota: 2. La presentació d'una declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública competent per a comprovar la conformitat de les dades.

     
 • 2764374   desencriptació <Seguretat> desencriptació
   
     
  • desencriptació, n f
  • desxifratge, n m
  • es desciframiento
  • es desencriptación
  • fr déchiffrement
  • fr décryptage
  • en decipherment
  • en decryption

  <Seguretat>

  Interpretació d'un text codificat.

     
 • 2764374   desxifratge <Seguretat> desxifratge
   
     
  • desencriptació, n f
  • desxifratge, n m
  • es desciframiento
  • es desencriptación
  • fr déchiffrement
  • fr décryptage
  • en decipherment
  • en decryption

  <Seguretat>

  Interpretació d'un text codificat.

     
 • 2764375   digital <Infraestructures tecnològiques> digital
   
     
  • digital, adj
  • es digital
  • fr numérique
  • en digital

  <Infraestructures tecnològiques>

  Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables discretes, sobretot les de tipus binari.

  Nota: Per extensió, digital s'aplica a les dades representades, transmeses o emmagatzemades per mitjà d'aquest sistema.

     
 • 2764376   digitalització <Infraestructures tecnològiques> digitalització
   
     
  • digitalització, n f
  • conversió analògica-digital, n f sin. compl.
  • es conversión analógica-digital
  • es digitalización
  • fr conversion analogique-numérique
  • fr numérisation
  • en analog-to-digital conversion
  • en digitization
  • en digitizing

  <Infraestructures tecnològiques>

  Conversió d'una representació analògica en una representació digital.

     
 • 2764377   digitalització segura <Seguretat> digitalització segura
   
     
  • digitalització segura, n f
  • es digitalización segura
  • en certified digitization

  <Seguretat>

  Digitalització que es duu a terme amb les garanties d'integritat i autenticitat requerides legalment, sense possibilitat d'intervenció humana entre la captura de les dades i l'aplicació del segell electrònic.

     
 • 2769708   direcció estratègica <Qualitat i planificació estratègica> direcció estratègica
   
     
  • direcció estratègica, n f
  • es dirección estratégica
  • fr direction stratégique
  • en strategic management

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Mètode de direcció d'una organització en què es fixen uns objectius a llarg termini perquè aquesta assoleixi un posicionament avantatjós en l'entorn on desenvolupa la seva activitat.

     
 • 2764378   direcció per objectius <Qualitat i planificació estratègica> direcció per objectius
   
     
  • direcció per objectius, n f
  • es dirección por objetivos
  • fr direction par objectifs
  • en management by objectives

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Mètode de direcció d'una organització en què els objectius, generalment quantificables, són assignats als responsables dels diferents programes, que disposen del poder i dels mitjans per a dur-los a terme.