Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2764404   factura electrònica <Procediment administratiu> factura electrònica
   
     
  • factura electrònica, n f
  • es factura electrónica
  • fr note électronique
  • en e-bill
  • en electronic bill

  <Procediment administratiu>

  Factura emesa i tramesa per mitjà d'una xarxa de telecomunicacions, generalment Internet.

     
 • 2764405   família de processos <Anàlisi, millora i simplificació de processos> família de processos
   
     
  • família de processos, n f
  • es familia de procesos
  • en process family

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Conjunt de procediments administratius agrupats segons criteris que tenen en compte els esquemes de tramitació, la documentació d'entrada i sortida o la informació continguda, sense tenir en compte els criteris de semblança quant a l'objecte dels procediments o l'òrgan competent.

     
 • 2764406   finestreta única <Tramitació electrònica> finestreta única
   
     
  • finestreta única, n f
  • es ventanilla única
  • fr guichet unique
  • en one-stop

  <Tramitació electrònica>

  Lloc web que integra la gestió de tràmits i de pagaments en línia en l'administració pública.

     
 • 2764407   fitxa de procés <Anàlisi, millora i simplificació de processos> fitxa de procés
   
     
  • fitxa de procés, n f
  • es ficha de proceso
  • fr fiche de processus
  • en process sheet

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Document que aplega la informació d'un procés que sigui significativa per al control de les activitats i la gestió del procés.

     
 • 2764408   font de temps fiable <Seguretat> font de temps fiable
   
     
  • font de temps fiable, n f
  • es fuente de tiempo fiable
  • fr source de signaux horaires sécurisée
  • en trusted time source

  <Seguretat>

  Sistema informàtic que informa de l'hora i la data reals, en temps universal coordinat, utilitzat per a l'emissió de segells de data i hora criptogràfics.

     
 • 2764409   format de signatura <Seguretat> format de signatura
   
     
  • format de signatura, n m
  • es formato de firma
  • fr format de signature
  • en signature format

  <Seguretat>

  Format utilitzat per a generar i emmagatzemar una signatura electrònica o per a estructurar-ne la informació.

     
 • 2764410   formulari electrònic <Tramitació electrònica> formulari electrònic
   
     
  • formulari electrònic, n m
  • es formulario electrónico
  • fr formulaire électronique
  • en e-form
  • en electronic form

  <Tramitació electrònica>

  Formulari automatitzat, que s'emplena en pantalla, la informació del qual és objecte de tractament informàtic, sobretot per un servidor integrat en una xarxa.

  Nota: El formulari electrònic permet descarregar la informació continguda i fer-ne una validació exhaustiva per a evitar errors d'emplenament, i també es pot presentar preemplenat amb la informació coneguda.

     
 • 2764349   fractura digital <Conceptes generals> fractura digital
   
     
  • bretxa digital, n f
  • fractura digital, n f
  • es brecha digital
  • es fractura digital
  • fr fossé numérique
  • fr fracture numérique
  • en digital ditch
  • en digital divide

  <Conceptes generals>

  Diferència existent entre grups de població o entre països que separa els que tenen accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i els que no en tenen.

     
 • 2764411   frontal <Infraestructures tecnològiques> frontal
   
     
  • frontal, n m
  • es frontal
  • fr frontal
  • en front end

  <Infraestructures tecnològiques>

  Component de programari que actua d'interfície entre l'usuari i el sistema i en facilita la comunicació.

  Nota: En l'àmbit de l'administració electrònica, els frontals poden ser de serveis i de tramitació, entre d'altres.

     
 • 2764412   funció hash <Seguretat> funció hash
   
     
  • funció resum, n f
  • funció hash, n f sin. compl.
  • es función hash
  • fr fonction de condensation
  • fr fonction de hachage
  • en hash function
  • en hashing function

  <Seguretat>

  Funció matemàtica utilitzada amb finalitats de seguretat i verificació que s'aplica a un bloc de dades per a obtenir-ne un altre de longitud fixa, generalment més petita, que el representa.

  Nota: 1. La funció resum no permet, des d'un punt de vista criptogràfic, deduir de manera íntegra el bloc de dades original al qual es refereix, però permet saber, contrastant els blocs fixos a què dona lloc, si un text ha estat modificat.

  Nota: 2. La funció resum permet agilitar les transaccions electròniques, perquè redueix la mida de les dades.