Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2764413   gestió de la informació <Qualitat i planificació estratègica> gestió de la informació
   
     
  • gestió de la informació, n f
  • infonomia, n f
  • es gestión de la información
  • es infonomía
  • fr gestion de l'information
  • en information management

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Gestió que es fonamenta en la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució d'informació, en una organització, i en el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit de les noves tecnologies.

     
 • 2764414   gestió de la qualitat <Qualitat i planificació estratègica> gestió de la qualitat
   
     
  • gestió de la qualitat, n f
  • es gestión de la calidad, n f
  • fr management de la qualité, n m
  • en quality management

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Gestió que consisteix a coordinar un conjunt d'activitats per a dirigir i controlar una organització pel que fa a la qualitat.

  Nota: La gestió de la qualitat inclou generalment l'establiment de la política de la qualitat, els objectius de la qualitat, la planificació de la qualitat, el control de la qualitat, l'assegurament de la qualitat i la millora de la qualitat.

     
 • 2769661   gestió de processos de negoci <Anàlisi, millora i simplificació de processos> gestió de processos de negoci
   
     
  • gestió de processos de negoci, n f
  • BPM, n f sigla
  • es gestión de procesos de negocio
  • es BPM sigla
  • fr gestion de processus d'affaires
  • fr BPM sigla
  • en business process management
  • en BPM sigla

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Conjunt d'accions l'objectiu de les quals és optimitzar tots els processos d'una organització per millorar-ne l'acompliment i adaptar-los a les preferències i necessitats dels clients.

  Nota: BPM és una sigla que correspon a la denominació anglesa business process management.

     
 • 2764415   gestió del canvi <Qualitat i planificació estratègica> gestió del canvi
   
     
  • gestió del canvi, n f
  • es gestión del cambio
  • fr gestion du changement
  • en change management
  • en management of change

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Gestió per a definir i portar a terme amb èxit la transició d'un model a un altre dins una organització i minimitzar els riscos associats.

  Nota: La gestió del canvi inclou l'avaluació de l'impacte generat per la transformació prevista i l'anàlisi dels riscos associats, i també la definició i implantació d'un pla de comunicació i difusió.

     
 • 2764416   gestió del coneixement <Conceptes generals> gestió del coneixement
   
     
  • gestió del coneixement, n f
  • es gestión del conocimiento
  • fr gestion de la connaissance
  • fr gestion du savoir
  • en knowledge management

  <Conceptes generals>

  Gestió de totes les activitats que permeten generar, buscar, difondre, compartir, utilitzar i mantenir el coneixement, la informació, l'experiència i l'expertesa d'una organització amb l'objectiu d'incrementar-ne el capital intel·lectual i augmentar-ne el valor.

     
 • 2778488   gestió electrònica <Conceptes generals> gestió electrònica
   
     
  • gestió electrònica, n f
  • es gestión electrónica
  • fr administration électronique
  • fr gestion électronique
  • en e-management
  • en electronic management

  <Conceptes generals>

  Gestió d'un procediment administratiu o d'una actuació administrativa en què s'apliquen mitjans electrònics, sota criteris de simplificació administrativa.

     
 • 2764379   gestió per processos <Anàlisi, millora i simplificació de processos> gestió per processos
   
     
  • gestió per processos, n f
  • es gestión por procesos
  • fr gestion par les processus
  • en process-based management

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Gestió d'una organització que concentra l'atenció en el resultat de cadascun dels processos que s'hi duen a terme, per sobre de les tasques individuals o de departaments, de manera que es desenvolupi una cultura de qualitat encaminada a la millora contínua.

  Nota: 1. La gestió per processos té l'objectiu de superar la gestió jerarquitzada i l'especialització de la feina de les organitzacions estructurades per àrees funcionals, per corregir-ne la manca de flexibilitat en el lloc de treball i les deficiències de comunicació i, per tant, millorar l'eficàcia de l'organització.

  Nota: 2. La gestió per processos és el centre de les normes ISO 9000:2000 i del model d'excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat.