Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2764418   índex electrònic <Conceptes generals> índex electrònic
   
     
  • índex electrònic, n m
  • es índice electrónico

  <Conceptes generals>

  Relació de documents administratius electrònics que hi ha en un expedient electrònic, i que s'utilitza per a garantir la integritat de l'expedient i permetre'n la recuperació quan sigui necessari.

     
 • 2764419   indicador <Qualitat i planificació estratègica> indicador
   
     
  • indicador, n m
  • es indicador
  • fr indicateur
  • en indicator

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Variable, generalment quantitativa, que proporciona informació significativa sobre l'estat i l'evolució d'una organització i el seu entorn, i que ajuda a la presa de decisions.

     
 • 2764413   infonomia <Qualitat i planificació estratègica> infonomia
   
     
  • gestió de la informació, n f
  • infonomia, n f
  • es gestión de la información
  • es infonomía
  • fr gestion de l'information
  • en information management

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Gestió que es fonamenta en la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució d'informació, en una organització, i en el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit de les noves tecnologies.

     
 • 2764490   instància <Procediment administratiu> instància
   
     
  • sol·licitud, n f
  • instància, n f sin. compl.
  • es instancia, n f
  • es solicitud, n f
  • fr requête
  • en request

  <Procediment administratiu>

  Document per mitjà del qual una persona s'adreça a l'administració pública amb una demanda sobre una matèria determinada, que comporta l'inici d'un procediment administratiu.

  Nota: Una sol·licitud ha de contenir el nom complet de la persona interessada o de la persona que la representa; altres dades personals rellevants; els fets, les raons i la petició en què es concreta la sol·licitud; el lloc i la data; la signatura de la persona sol·licitant o l'acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà, i l'òrgan, centre o unitat administrativa als quals s'adreça.

     
 • 2764420   integritat <Seguretat> integritat
   
     
  • integritat, n f
  • es integridad
  • fr intégrité
  • en integrity

  <Seguretat>

  Propietat d'una informació que assegura que, durant el tractament, l'emmagatzematge i la transmissió per mitjans electrònics, no patirà cap alteració ni destrucció voluntària o accidental.

     
 • 2764441   interessat | interessada <Procediment administratiu> interessat | interessada
   
     
  • persona interessada, n f
  • interessat | interessada, n m, f sin. compl.
  • es interesado
  • es persona interesada
  • fr intéressé
  • fr personne intéressée
  • en concerned individual
  • en interested person

  <Procediment administratiu>

  Persona que promou un procediment administratiu com a titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius o que, sense haver-lo iniciat, té drets que poden resultar afectats per la decisió que s'adopti o té interessos legítims que poden resultar afectats per una resolució sempre que, en aquest cas, es personi durant el procediment i no s'hagi dictat la resolució definitiva.

  Nota: Les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials són persones interessades, perquè són titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la llei estableix.

     
 • 2764421   interoperativitat <Infraestructures tecnològiques> , <Anàlisi, millora i simplificació de processos> interoperativitat
   
     
  • interoperativitat, n f
  • es interoperabilidad
  • fr interopérabilité
  • en interoperability

  <Infraestructures tecnològiques> , <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Capacitat que tenen les administracions públiques per a compartir i reutilitzar la informació de què disposen en els seus sistemes i en els procediments als quals donen suport, per a assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixements entre aquests sistemes.

     
 • 2764422   inventari de processos <Anàlisi, millora i simplificació de processos> inventari de processos
   
     
  • inventari de processos, n m
  • es inventario de procesos
  • fr inventaire des processus
  • en process inventory

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Enumeració descriptiva i ordenada de tots els processos, propis i transversals, d'una unitat administrativa, que té l'objectiu de permetre fer-ne una gestió correcta mitjançant la racionalització i la normalització dels processos que hi tenen lloc.

  Nota: L'inventari de processos inclou generalment l'organisme responsable, el nom, la definició, les entrades i sortides i la classificació dels processos, i es completa amb una fitxa de procés.

     
 • 2764423   irrefutabilitat <Seguretat> irrefutabilitat
   
     
  • irrefutabilitat, n f
  • es irrefutabilidad
  • fr non-répudiation
  • en non-repudiation

  <Seguretat>

  Garantia que implica que les parts que duen a terme operacions de comerç electrònic no poden rebutjar els compromisos adquirits per via electrònica.

  Nota: La irrefutabilitat és una de les característiques del certificat electrònic.