Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2764425   mapa de processos <Anàlisi, millora i simplificació de processos> mapa de processos
   
     
  • mapa de processos, n m
  • es mapa de procesos
  • fr cartographie des processus
  • fr schématisation du processus
  • en process mapping

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Representació gràfica ordenada dels processos inclosos a l'inventari de processos d'una organització, en què tots els processos apareixen interrelacionats i classificats segons la seva naturalesa o finalitat amb vista a l'estratègia de negoci.

     
 • 2764426   marca de temps <Seguretat> marca de temps
   
     
  • marca de temps, n f
  • es marca de tiempo
  • fr estampille temporelle
  • en time stamp
  • en timestamp

  <Seguretat>

  Referència temporal d'un document administratiu electrònic que inclou la data i generalment l'hora de qualsevol operació feta.

  Nota: La marca de temps s'utilitza en aquells casos en què les normes reguladores no estableixen la utilització d'un segell de temps.

     
 • 2764427   matriu DAFO <Qualitat i planificació estratègica> matriu DAFO
   
     
  • matriu DAFO, n f
  • es matriz DAFO
  • es matriz FODA
  • fr matrice AFOM
  • fr matrice FFPM
  • en SWOT matrix
  • en TOWS matrix

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Matriu en què s'encreuen les valoracions de les fortaleses i debilitats d'una organització amb les valoracions de les oportunitats i amenaces que pot plantejar l'entorn, que s'utilitza com a eina per a ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per a assolir la missió.

  Nota: 1. DAFO és la sigla corresponent a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

  Nota: 2. La matriu DAFO es fa a partir d'una anàlisi DAFO.

     
 • 2764429   meta <Qualitat i planificació estratègica> meta
   
     
  • meta, n m
  • objectiu general, n m sin. compl.
  • es meta
  • fr but
  • en goal

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Cadascuna de les finalitats genèriques que es marca una organització amb la intenció d'assolir la seva missió.

     
 • 2764433   mètode de costos estàndard <Anàlisi, millora i simplificació de processos> mètode de costos estàndard
   
     
  • mètode de costos estàndard, n m
  • es método de costes estándar
  • fr méthode des coûts standards
  • en standard cost method

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Mètode de comptabilitat basat en l'ús de costos de producció establerts a partir d'unes condicions específiques predeterminades de treball i de temps, que s'utilitza per a planificar i pressupostar i també per a calcular els costos administratius.

     
 • 2764430   millora contínua <Qualitat i planificació estratègica> millora contínua
   
     
  • millora contínua, n f
  • es mejora continua, n f
  • fr amélioration continue, n f
  • en continual improvement

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Activitat recurrent per a augmentar progressivament la capacitat de complir les necessitats d'una organització.

  Nota: La millora contínua requereix un procés permanent, que utilitza les constatacions i les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment comporta accions correctives i preventives.

     
 • 2764431   millors pràctiques <Qualitat i planificació estratègica> millors pràctiques
   
     
  • millors pràctiques, n f pl
  • es mejores prácticas
  • es prácticas óptimas
  • fr meilleures pratiques
  • fr pratiques d'excellence
  • en best practices

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Conjunt d'actuacions eficaces considerades exemplars que, dins una organització, permet realitzar els canvis necessaris, obtenir els resultats esperats i aconseguir una millora col·lectiva constant.

     
 • 2764432   missió <Qualitat i planificació estratègica> missió
   
     
  • missió, n f
  • es misión
  • fr mission
  • en mission

  <Qualitat i planificació estratègica>

  Finalitat de caràcter global pretesa per una organització, que representa la seva raó de ser i els valors fonamentals en què se sustenta.