Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2764465   reenginyeria de processos <Anàlisi, millora i simplificació de processos> reenginyeria de processos
   
     
  • reenginyeria de processos, n f
  • BPR, n f sigla
  • es BPR
  • es reingeniería de procesos
  • fr BPR
  • fr reconfiguration des processus
  • fr refonte des processus administratifs
  • fr réingénierie
  • fr RDA sigla
  • en BPR
  • en business process reengineering

  <Anàlisi, millora i simplificació de processos>

  Revisió fonamental i redisseny radical de processos per a aconseguir millores espectaculars en mesures crítiques i contemporànies de rendiment, com ara costos, qualitat, servei i rapidesa.

  Nota: La sigla BPR correspon a business process reengineering.

     
 • 2764466   registre electrònic <Procediment administratiu> registre electrònic
   
     
  • registre electrònic, n m
  • registre telemàtic, n m sin. compl.
  • es registro electrónico, n m
  • es registro telemático, n m
  • fr registre électronique
  • en electronic register

  <Procediment administratiu>

  Registre administratiu que permet a un ciutadà presentar qualsevol document administratiu electrònic a una administració pública o comunicar-s'hi en suport electrònic i a distància.

  Nota: La presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions té efectes idèntics a la que es fa pels altres mitjans legalment admesos, atès que en el missatge de confirmació de recepció, a més de les dades proporcionades per la persona interessada, hi consten la data i l'hora, a l'efecte del còmput de terminis.

     
 • 2764466   registre telemàtic <Procediment administratiu> registre telemàtic
   
     
  • registre electrònic, n m
  • registre telemàtic, n m sin. compl.
  • es registro electrónico, n m
  • es registro telemático, n m
  • fr registre électronique
  • en electronic register

  <Procediment administratiu>

  Registre administratiu que permet a un ciutadà presentar qualsevol document administratiu electrònic a una administració pública o comunicar-s'hi en suport electrònic i a distància.

  Nota: La presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions té efectes idèntics a la que es fa pels altres mitjans legalment admesos, atès que en el missatge de confirmació de recepció, a més de les dades proporcionades per la persona interessada, hi consten la data i l'hora, a l'efecte del còmput de terminis.

     
 • 2764467   renúncia <Procediment administratiu> renúncia
   
     
  • renúncia, n f
  • es renuncia
  • fr renonciation
  • en disclaimer
  • en renunciation

  <Procediment administratiu>

  Acció d'una persona interessada d'abandonar definitivament un dret, sempre que no ho prohibeixi l'ordenament jurídic, la qual posa fi a un procediment administratiu.

     
 • 2764468   requeriment <Procediment administratiu> requeriment
   
     
  • requeriment, n m
  • es requerimiento, n m
  • fr sommation
  • en summons

  <Procediment administratiu>

  Acció per la qual una administració pública instiga una persona a dur a terme una determinada actuació o a no fer-la.

  Nota: 1. Hi ha requeriment quan, per exemple, cal esmenar o millorar una sol·licitud.

  Nota: 2. Quan es fa un requeriment d'esmena, si la persona interessada no l'atén, es considera que ha desistit del procediment i s'arxiven les actuacions.

     
 • 2764469   requisit <Procediment administratiu> requisit
   
     
  • requisit, n m
  • es requisito
  • fr condition
  • en requirement

  <Procediment administratiu>

  Condició per a la validesa o per a l'exercici d'un acte administratiu, exigida per l'ordenament jurídic o la jurisprudència o per les pràctiques administratives o les normes dels col·legis professionals.

     
 • 2764470   responsable de fitxer <Seguretat> responsable de fitxer
   
     
  • responsable de fitxer, n m, f
  • es responsable de fichero
  • fr responsable de fichier
  • en controller of the file
  • en data controller

  <Seguretat>

  Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús d'un fitxer, generalment amb dades de caràcter personal.

  Nota: 1. El responsable de fitxer garanteix la realització de les tasques associades amb la seva funció, tot i que les dugui a terme l'encarregat del tractament.

  Nota: 2. El responsable del fitxer i les persones que intervenen en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal estan obligats a mantenir-les sota secret professional i a conservar-les, també després de finalitzar la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el seu responsable de fitxer.

     
 • 2764471   reusabilitat <Conceptes generals> reusabilitat
   
     
  • reusabilitat, n f
  • es reusabilidad
  • fr réutilisabilité
  • en reusability

  <Conceptes generals>

  Qualitat d'un programa informàtic de ser reutilitzat en un altre sistema o una altra aplicació sense requerir modificacions substancials.

     
 • 2764472   revocació d'un certificat <Seguretat> revocació d'un certificat
   
     
  • revocació d'un certificat, n f
  • es revocación de un certificado
  • fr révocation d'un certificat
  • en revocation of a certificate

  <Seguretat>

  Acció d'una administració pública o d'un prestador de serveis de certificació d'anul·lar o deixar sense efecte un certificat, per motius d'oportunitat o de canvi de criteri en interès públic o per dubte sobre la seguretat de les claus.

  Nota: 1. La revocació d'un certificat es pot demanar pel subscriptor o per iniciativa de l'autoritat de certificació.

  Nota: 2. La revocació d'un certificat ha de ser registrada per l'autoritat de certificació a les Llistes de Certificats Revocats (CRL).